11. april 2008

Hele snøskred-Norge snart på kart

Inntil nå har få områder i fjellheimen vært kartlagt for potensiell snøskredfare. Nå kommer snart nye landsdekkende aktsomhetskart fra NGU. Kartene blir et fornuftig sted å starte planleggingen av neste års påsketur, uansett hvor du skal ut på tur.

SnøskredfarekartSlik blir de nye aktsomhetskartene for snøskredfare. Klikk på bildet for større versjon (3 Mb). - Aktsomhetskartene skal fortelle hvor de fysiske forholdene i terrenget tilsier at det kan gå snøskred. Hvor stor fare det faktisk er, avhenger av flere forhold - ikke minst vær og vind, forteller forsker Kari Sletten ved NGU.

Tursekken pakkes

Over hele landet er folket i disse dager i ferd med å gjøre tursekken klar for påskefjellet. Forhåpentlig med kart og kompass. Likevel er det per i dag få områder der det er mulig å legge opp turen etter kart som viser potensielle fareområder for snøskred, som vi vet er en viktig problemstilling i store deler av fjell-Norge.

Ingen garantier mot snøskred

NGUs nye aktsomhetskart kommer til å vise områder som kan rammes av store snøskred.  Ved hjelp av avanserte terrengmodeller og analyser av data fra nord til sør, har fagmiljøet i Norge gått sammen om å lage det som vil være et meget viktig verktøy for ferdsel og utbygging. Kartene vil vise løsneområde og beregnet utløpsområde – kort fortalt start og slutt for potensielle snøskred.

Kari SlettenKari Sletten, forsker ved NGU.For skiløpere i påskefjellet vet vi at små snøskred, for eksempel i bekkedaler, er en like aktuell problemstilling. Aktsomhetskartene må altså brukes som en av flere kilder til informasjon for fjellfolk.

Samlet fagmiljø

- En god porsjon fornuft og erfaring, sammenholdt med NGUs aktsomhetskart og snøskredvarsler fra Meteorologisk institutt, vil gi de beste forutsetningene for å styre utenom snøskred i fjellet. Men det kan aldri gis garantier, understreker initiativtakeren til kartleggingsprosjektet, spesialrådgiver Jan Høst ved NGU.

Flere aktsomhetskart

Aktsomhetskartene for snøskred blir de første i en serie tilsvarende landsdekkende kart for andre skredtyper: Steinsprang, jordskred og flomskred. Prosjektet er et samarbeid mellom NGU, Norges Geotekniske Institutt, Norges Vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Universitetet i Oslo.  Alle kartseriene blir gratis tilgjengelig på www.skrednett.no

Utbygging og arealplanlegging

Den primære målgruppen for den nye landsdekkende serien med aktsomhetskart er norske kommuner og offentlige myndigheter. Kartene skal bidra til en effektivisering av arbeidet med mer detaljerte undersøkelser av skredfaren knyttet til utbygging og arealplanlegging.