1. juni 2010

Hedret for vitenskapelige publikasjoner

Tre forskere ble utmerket med NGUs pris for årets vitenskapelige publikasjon under den tradisjonsrike juleavslutningen ved Norges geologiske undersøkelse nylig. Både Clemens Reimann, Bernhard Steinberger og Trond H. Torsvik fikk heder og ære.

Årets publikasjonerFra venstre Trond H. Torsvik, Bernhard Steinberger og Clemens Reimann.

Prisen for årets vitenskapelige publikasjon ble i år delt mellom Clemens Reimann for boka Statistical Data Analysis Explained. Applied Environmental Statistics with R. og Bernhard Steinberger og Trond H. Torsvik for Absolute plate motions and true polar wander in the absence of hotspot tracks.

Reimanns bok, som er skrevet i samarbeid med tre internasjonale kolleger, gir en innføring i statistisk analyse innen naturvitenskap, mens Steinberger og Torsvik har avslørt det nøyaktige forholdet mellom forandringene i jordens rotasjonsakse og platebevegelsene i jordskorpen.

Høy kvalitet

- NGUs forskere har markert seg med flere publikasjoner av svært høy kvalitet i 2008, sier avdelingsdirektør Øystein Nordgulen ved NGU.

- Clemens Reimanns bok er skrevet på en måte som i utgangspunktet er forståelig også for den som ikke har en sterk bakgrunn i statistikk. Forfatterne unngår de mest avanserte matematiske formler og forklarer heller de statistiske metodene ved hjelp av eksempel og figurer. Boka starter med det enkle og tar deretter leseren med inn i mer komplekse problemstillinger, sier Øystein Nordgulen.

Faglig sett ligger stoffet i grensetraktene mellom anvendt statistikk, geokjemisk kartlegging og miljøvitenskap.

Sann polvandring

Bernhard Steinberger og Trond H. Torsvik har tatt for seg fenomenet sann polvandring. Helt fra platetektonikkens tidlige dager har endringer i rotasjonsaksen vært sett på som en mulighet.

- Steinberger og Torsvik har tatt for seg dette problemet og sett på store endringer på jordkloden mer enn 300 millioner år tilbake i tid. Ved å kombinere paleomagnetiske data med modeller for hvordan plater beveger seg i forhold til hverandre, har de beregnet platenes felles bevegelse og rotasjon gjennom tid. Resultatet av beregningene viser at det har vært flere perioder med sann polvandring, forteller Øystein Nordgulen.

Referanser:

Clemens Reimann, Peter Filzmoser, Robert G. Garrett & Rudolf Dutter 2008. Statistical Data Analysis Explained. Applied Environmental Statistics with R. Wiley, Chichester, 343 p.

Bernhard Steinberger & Trond H. Torsvik 2008: Absolute plate motions and true polar wander in the absence of hotspot tracks. Nature 452, 620-623 (3 April 2008)  doi:10.1038/nature06824.