6. mai 2008

To hedret for beste vitenskapelige artikkel

Forskerne Jochen Knies og Suzanne McEnroe er begge hedret med NGUs pris for beste vitenskapelige artikkel i 2007. Utdelingen skjedde under den årlige julelunsjen ved NGU.

- Mange ved NGU har publisert fremragende artikler i 2007. Vi har til slutt valgt ut to kandidater som står igjen som delt prisvinner for dette året. Artiklene handler i det ene tilfellet om prosesser på stor skala, og i det andre på svært liten skala, sier avdelinfgsdirektør Øystei Nordgulen.

Begge publikasjonene har fått meget anerkjennende omtale i internasjonal fagpresse.

Klimavariasjoner

Jochen Knies har studert en godt datert sedimentkjerne som dekker hele tidsrommet tilbake til 800.000 år før nåtid. Kjernen er tatt i Framstredet der overflatevann fra arktiske havområder strømmer sørover og inn i Nord-Atlanteren.

Ved å utføre detaljerte studier av karbon-isotopvariasjon gjennom tid, har forfatterne slått fast betydningen av ferskvannspulser som ledes gjennom Framstredet fra Arktis.

Arbeidet er spesielt interessant fordi det viser at relativt hyppig innstrømming av ferskvann kan ha hatt betydelig effekt på klimavariasjonen på den nordlige halvkule.

Referanse: Jochen Knies, Jens Matthiesen, Andreas Mackensen, Ruediger Stein, Chrisopher Vogt, Thomas Frederichs & Seung-Il Nam, 2007: Effects of Arctic freshwater forcing on thermohaline circulation during the Pleistocene. Geology 35, p. 1075-1078; doi: 10.1130/G23966A.

Langtidsminne

KOLLEGER: Forskerne Peter Robinson (t.v.) og Karl Fabian mottok prisen på vegne av Suzanne McEnroe. - Suzanne ville ha vært svært begeistret om hun hadde vært her, sa Peter, som også er hennes ektemann.

Suzanne McEnroe har studert de magnetiske egenskapene i mineraler på nanoskala. I et samarbeid mellom flere kolleger på NGU og andre institusjoner har de for første gang dokumentert og karakterisert en betydelig "exchange bias" i naturlig materiale.

Denne magnetiske egenskapen, som eksisterer på grenseflaten mellom i ilmenitt-lameller på nanonivå utviklet i hematitt, ble oppdaget for første gang i mineraler i norske bergarter. Utvikling av de magnetiske fasene oppstår gjennom en naturlig avkjøling av bergartene gjennom mange millioner år.

Ved å studere de magnetiske egenskapene i disse mineralene, kan en utvikle en oppskrift på å produsere lignede materialer syntetisk, og eventuelt legge grunnlaget for et framtidig stabilt langtidsminne.

Referanse: Suzanne McEnroe, Brian-Carter Stiglitz, Richard Harrison, Peter Robinson, Karl Fabian & Catherine McCammon, 2007: Magnetic exchange bias of more than 1 Tesla in a natural mineral intergrowth. Nature nanotechnology, 2, 631-634.

Omtalt på forskning.no her