15. desember 2022

Hedret for årets vitenskapelige publikasjon

Jochen Knies og  Roelant van der Lelij
Jochen Knies og Roelant van der Lelij er to av de fem NGU-erne som ble hedret med pris for årets vitenskapelige publikasjon.
Prisen for årets vitenskapelige publikasjon ved NGU i 2022 er tildelt forskerne Jochen Knies, Jasmin Schönenberger, Roelant van der Lelij, Marco Brönner og Morten Smelror. De er hedret for en artikkel om tiden etter «The Great Dying» i tidsskriftet Nature Communications.

Overgangen mellom tidsperiodene perm og trias for 252 millioner år siden, var ingen lykkelig tid. I denne perioden opplevde vi den største masseutryddelsen av liv vi kjenner til, og det tok veldig lang tid for de gjenværende artene å ta kloden tilbake.

Detektivarbeid

I begrunnelsen for pristildelingen, skriver juryen blant annet:

- Hvorfor tok det så lang tid? Skyldtes det fortsatte vulkanutbrudd, eller klimaeffekter fra CO2-utslipp og forsuring av det marine miljøet, eller var det andre årsaker? Økt forvitring i et varmere klima i begynnelsen av trias medførte at store mengder næringsstoffer strømmet ut i havet. Ga dette negativ effekt på det marine livsgrunnlaget? Kan vi dokumentere at faktorene henger sammen? spør juryen, og svarer selv:

- Forfatterne av årets vitenskapelige publikasjon har forsøkt å besvare disse spørsmålene. Årets vitenskapelige publikasjon representerer et skikkelig geologisk og analytisk detektivarbeid. De har brukt avanserte dateringsteknikker, kjemiske og mineralogiske metoder på seksjon for laboratorier og arbeidet omhyggelig med dataene for å tolke dateringene og analysene korrekt. Samtidig er prøvene koblet mot kjemiske studier av sedimentsekvenser fra den samme perioden, heter det i juryens begrunnelse.

Global relevans

Konklusjonen er at vulkaner skapte klimaforstyrrelser og høye atmosfæriske CO2-nivåer, noe som økte forvitringen og utvaskingen av næringsstoffer til havet.

Juryen skriver samtidig at publikasjonen viser hvordan data som er hentet inn for å oppfylle NGUs samfunnsoppdrag i samspill med industrien, kan utnyttes til solid forskning med global vitenskapelig relevans.

- Den viser at NGUs forskere og forskning holder et høyt vitenskapelig nivå som når ut i de beste vitenskapelige tidsskriftene.

Forfatterne av Continental weathering and recovery from ocean nutrient stress during the Early Triassic Biotic Crisis består av fem NGU-ere fra fire seksjoner, tre eks-NGU-ere, i tillegg til forskere fra NGUs eksterne nettverk.

Relaterte prosjekter

Grunnboring
BASE – om forvitret grunnfjell
Norges forskningsråd har bevilget 20 millioner kroner til NGU for et kompetansebyggende prosjekt for næringslivet.