15. januar 2023

Heder og ære til ny NGU-medarbeider

Alf Orvik, Guri Venvik og Øystein Nordgulen.
Alf Orvik flankert av avtroppende president i Norsk Geologisk Forening (NGF), Øystein Nordgulen, og NGFs nye president Guri Venvik. Foto: Jorunn Aune/NGF
Alf André Orvik er tildelt Norsk Geologisk Forenings Reusch-medalje for 2023. Orvik mottok prisen under den geologiske Vinterkonferansen i Trondheim i januar. Samtidig er han ansatt som ny medarbeider på seksjon for mineralressurser ved NGU.

«Orvik har levert grunnleggende arbeider for å forstå dannelsen og utviklingen av ultramafiske bergarter», heter det blant annet i juryens begrunnelse.

Orvik er doktorgradskandidat ved NTNU og har under hele sitt arbeid vært tilknyttet NGU, med NGU-forsker Trond Slagstad og førsteamanuensis Bjørn Eske Sørensen ved NTNU som veiledere. Prosjektet har også delvis vært sponset av NGU.

Fremragende arbeid

Reusch-medaljen er opprettet av Norsk Geologisk Forening (NGF) til minne om dr. Hans Reusch. Reusch tok initiativet til å stifte foreningen i 1905, var NGFs første formann og grunnla også foreningens tidsskrift. Medaljen utdeles til en forsker som er yngre enn 36 år for et fremragende vitenskapelig arbeid av høyeste internasjonale standard. 

 Alf Andre Orvik har ved bruk av geokjemiske analyser, dateringer og termodynamisk modellering studert den magmatiske utviklingen av Gállojávri-intrusjonen i Finnmark, og inkorporert dette arbeidet i et større bilde av et grønnsteinsbelte i Norge og Finland.

«Forståelsen av opprinnelsen og dannelsen av de ultramafiske bergartene kan ha stor betydning for vår mulighet til å lete etter viktige råstoffer til det grønne skiftet, for eksempel kobber og nikkel», skriver juryen blant annet. 

Orvik har publisert to artikler i meget anerkjente tidsskrifter og har en tredje artikkel klar for innsending.

Takker gode hjelpere

Selv sier Orvik på sin Facebook-profil at han ble helt målløs da han mottok medaljen. Her takker han de som nominerte ham, NGF og komiteen. Samtidig anerkjenner han medforfattere, veilederne og NGU-forsker Lars P. Nilsson, som var pådriveren bak prosjektet.

- Jeg ønsker å takke Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU for at de sponset meg og gav meg muligheten. Jeg ønsker å takke NGU for samarbeidet og for å gi meg tilgang til deres fantastiske fagmiljø, skriver Alf André Orvik.

«Orvik har demonstrert faglig selvstendighet ut over det som forventes, levert arbeider av høy internasjonal standard og vist gode evner til å kommunisere sine resultater i vitenskapelige fora og i andre sammenhenger», heter det i begrunnelsen.