10. september 2009

Har gransket framtidas ressursbruk

Hva er resultatet når NGUs ressursgeologer har sett inn i krystallkula for kommende år på oppdrag fra regiongeolog Sven Dahlgren i Buskerud, Telemark og Vestfold?

Agnes RaanessAgnes RaanessTre lag, ti medarbeidere og mye hardt arbeid har resultert i tre rapporter som oppsummerer hvilke mineralske ressurser vi i dag kjenner til i de tre fylkene.

Samtidig er det lagt inn scenarier og trender som kan være aktuelle for de neste 25, 50 og 100-300 år.

Til næringsformål

I 2006 tok regiongeolog Sven Dahlgren initiativ til et 2-årig samarbeidsprosjektet med NGU for vurdering av ulike scenarier for fremtidig bruk av geologiske ressurser i Buskerud, Telemark og Vestfold til næringsformål i et 10-generasjoners perspektiv.

- Det har på mange måter vært et utmattende prosjekt, men ikke minst lærerikt og utfordrende for alle deltakere. Det er godt å endelig sitte her med et håndfast produkt, sier koordinator og prosjektleder Agnes Raaness.

Langsiktig forvaltning

Rapporten om pukk og grus ble ferdigstilt alt i februar (2009.007), mens rapportene om naturstein (2009.008) og industrimineraler og metaller (2009.009) nylig ble fullført.

- Med dette initiativet har vi sett framover og på hva som kan forventes av framtidas mineralbruk. Resultatet kan forhåpentlig bidra til økt fokus på langsiktig forvaltning av mineralressurser ut over politikernes 4-årige valgsykluser. Samtidig oppfyller det NGUs målsetninger om både å tilpasse data til det offentlige og å levere geologi for samfunnet, sier Raaness.