20. september 2022

Har gjort spennende funn i Holtålen

Deta Gasser studerer bergarter på Holtålen med en lupe.
Her studerer Deta Gasser bergarter på Holtålen. Foto Rune Eian, NGU.
Under Norges geologiske undersøkelses (NGU) kartlegging har det dukket opp en hittil ukjent forekomst av vulkanske bergarter på Grønfjellet i Holtålen kommune i Trøndelag. Se videoen under for å se litt hva som er funnet frem til nå.

 

 

Kan hjelpe til med å forstå at hav forsvant

Kartleggingen i Holtålen startet igjennom Trøndelagsprogrammet, som foretok en grundig kartlegging av geologien i fylket.

I år skal flere steder rundt Holtålen og Røros i Trøndelag undersøkes nærmere.

 - Det var ikke alt vi rakk å se like nøye på som vi skulle ha ønsket igjennom Trøndelagsprogrammet, hvor vi kartla store områder. Derfor jobber vi videre med områder som Holtålen, hvor vi har gjort spennende funn, forklarer prosjektleder Anna Ksienzyk.

- Ved Grønfjellet i Holtålen virker det som om noen av de vulkanske bergartene er yngre og har flere grunnstoffer fra jordas skorpe enn de andre bergartene i Rørosområdet ellers. At disse bergartene ligger på Grønfjellet kan også hjelpe til med å forstå hvordan et hav kalt Iapetushavet forsvant under jordplatene som beveger seg for 400-600 millioner år siden. Men for å forstå hvordan dette havet lukket seg må vi finne ut riktig alder på de forskjellige bergartene. Det jobber vi med å finne ut av framover, supplerer Deta Gasser som er forsker for NGU og «Høgskulen på Vestlandet».

Viktig for det grønne skiftet

I tillegg til vitenskapelige interessante funn, gir slik kartlegging økt samfunnsnytte.  

- Vi undersøker steder som er vitenskapelig interessante og som gir bedre dekning på kartene våre. Vi får også samlet inn kunnskap som er viktig for kommunene å ha. Skal man for eksempel lete etter mineralressurser som vi trenger for det grønne skiftet, er geologiske kart av berggrunnen et viktig kunnskapsgrunnlag. Skal man bygge en plass er det alltid viktig å vite hva som finnes i bakken, legger prosjektleder Ksienzyk til. 

I NGUs berggrunnskart kan du se hva type bergarter som ligger rundt omkring i Norge.