18. mars 2010

Grus og pukk: Forbruk og eksport øker i Norge

I gjennomsnitt bruker hver innbygger i Norge ett lastebillass med grus og pukk hvert år. Forbruket i Norge økte litt i 2004. Det ble også eksportert mer grus og pukk enn tidligere år.

Grus- og pukkindustrien dominerer den norske bergindustrien, enten det måles i volum eller omsetning. I fjor ble det omsatt grus og pukk - såkalte byggeråstoffer - for 2,6 milliarder kroner. Til sammenligning produserte skogbruket i Norge for om lag tre milliarder kroner. Det er eksporten av byggeråstoffer som for alvor gjør Norge til et viktig land i bergindustrien.

Godt fjell og lang kyst
Lagleder Peer-Richard Neeb ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) har følgende forklaring på utviklingen:
- Norge har bergarter med god kvalitet og en kystlinje med gode havner for utskiping. Det gir store fortinn. Etterspørselen fra Europa er økende. Den store befolkningstettheten kombinert med økende miljøbevissthet gjør at det blir stadig vanskeligere å åpne nye uttak, spesielt i Nederland, England og Frankrike.

Om lag 30 prosent av den norske pukkproduksjonen  eksporteres til Europa og ut på norsk sokkel fra drøyt 18 kystnære pukkverk og tre grustak. Flere slike verk er under planlegging - blant annet ved Gulestø i Bremanger kommune, der det er produksjonsstart i 2005.

Oversikt over eksport av pukk, molostein og grus fra Norge i 2004. Klikk for stor figur.

Norsk stein holder god kvalitet
- I internasjonal sammenheng har Norge mye god og sterk stein. Krav til produkter og bruksområder endres etter trender i samfunnet og industrien. Men god kvalitet vil alltid være viktig, og en del egenskaper er viktig uansett bruksområde. Slik som steinens styrke, tyngde, form og farge - og på disse områdene er norsk stein meget god, forteller Peer-Richard Neeb.

Sterk vekst på 90-tallet
Eksporten av byggeråstoffer til Europa har økt med 150 prosent siden 1990. De viktigste landene er Tyskland, Storbritannia, Danmark, Nederland, Polen og Frankrike. Uttakene ligger langs kysten av Sør-Norge fra Vestfold til Møre og Romsdal. Prisen per tonn varierer fra 30 til 120 kroner. I 2004 ble det eksportert 11,2 millioner tonn pukk og 0,13 millioner tonn grus til en eksportverdi av 460 millioner kroner. I tillegg ble det solgt 2,1 millioner tonn pukk til bruk på norsk sokkel.

Totalt ble det eksportert mineralske ressurser for om lag fem milliarder kroner i 2004. Kalkstein til filler, kull, blokkstein/naturstein, pukk/grus, olivin, ilmenitt og nefelinsyenitt er de viktigste mineralproduktene.

Se figur: Produksjon og forbruk av sand, grus og pukk i 2004

Les mer: Norway's coastal aggregates, Export in 2004 and potential
Les mer: Bergindustrien i vekst
Les mer:
www.ngu.no/grusogpukk

Kontaktperson ved NGU:
Peer-Richard Neeb
, tlf: 73 90 41 63