31. mars 2020

Grunnvann på Nordisk Vintermøte


Fra Fridjof Rudens foredrag om Grunnvann, med storpolitiske perspektiver under Nordisk Geologisk Vintermøte 2020. Han ble også tildelt egen ærespris fra IAH-Norge under konferansen (Foto: Anja Sundal, UiO).
Stort spenn av tema kom opp da Nasjonalt Fagforum Grunnvann inviterte nordiske kolleger til åpen workshop om samarbeid over landegrensene under Nordisk Geologisk Vintermøte i januar.

Nasjonalt Fagforum Grunnvann inviterte til åpent møte om grunnvann med nordiske kolleger under Nordisk geologisk vintermøte i januar (NGWM 2020). Over tretti deltakere fordelt på tre grupper gav et stort antall innspill om fag, samarbeid, om framtidige møtearenaer og om kommende geologiske vintermøter. De fleste var  positive til forslaget om én dag ekstra med workshop og/eller ekskursjon om nordisk grunnvann neste gang.

Grunnvann - en viktig ressurs

Grunnvannsressursenes viktighet og langsiktige påførte belastninger er ofte ikke godt nok kjent, forstått eller prioritert. Mange på møtet stilte seg derfor bak et innspill om at fagmiljøene burde løfte fram grunnvannets betydning også i vanskelige politiske saker der bærekraft, samfunnsutvikling og økonomi kan stå mot hverandre.

Andelen nordmenn i forhold til øvrige deltakere var riktignok høy på dette møtet. Dette får bli en nyttig lærdom å få justert på til Reykjavik 2022. Mulig kan et workshop-format tiltrekke deltagere med et bredere spekter av bakgrunn og perspektiver, f.eks. fra forvaltningen.

Her finner du oppsummering fra workshop (engelsk)

Forfattere: Anja Sundal (UiO) og Pål Gundersen (NGU).

NASJONALT FAGFORUM GRUNNVANN (NFG

Nasjonalt Fagforum Grunnvann (NFG) samler de store aktørene innen hydrogeologi og grunnvann, og er en arena for å bli kjent, utveksle idéer, samt samarbeide om oppgaver og undervisning.