25. august 2010

Gransker klimaendringer i Trondheim

En gruppe forskere skal granske klimahistorien i Trondheims-regionen de siste 10.000 årene. Målet er å avsløre hvordan klimaendringene etter siste istid har påvirket undersjøiske skred i Trondheimsfjorden.

Klima_TrondheimKJERNER: Fra prøvetaking i Trondheimsfjorden i 2010.- Vi skal undersøke flere kjerner og en rekke prøver fra bunnen av Trondheimsfjorden i tillegg til innsjøsedimenter fra blant annet Blomstertjønna ved Skistua utenfor Trondheim, forteller prosjektleder Jochen Knies ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

EU-program

Arbeidet skal gjennomføres av to doktorgradstudenter og to postdoktorer i prosjektet Case, knyttet til EU-programmet Marie Curie ITN.

- Vi ansetter nå en doktorgradstudent ved NGU og en ved universitetet i Bordeaux. De skal se på sammenhengene mellom globale klimaendringer, temperaturskiftene i hav og luft, og skredhendelser i Trondheimsfjorden, sier Knies.

Klimahistorien etter at isen trakk seg tilbake fra Trøndelag for 10.000 Klima_TrondheimPRØVER: Fra prøvetaking ved Skistua i Trondheim vinteren 2010.år siden skal rekonstrueres ved å undersøke blant annet mikroorganismer som dinoflagellater og foraminiferer fra sedimentkjerner.

Slike mikroorganismer på bunnen av næringskjeden er følsomme for endringer i vannmassene, og reagerer på både temperatur, saltholdighet og næring. Dermed er de også gode indikatorer på klimautviklingen.

Nye prøver

- Mange av prøvene vi skal undersøke er allerede hentet opp, forteller Jochen Knies, - men vi planlegger nye tokt for å hente opp kjerner i Stjørnfjorden. Samtidig skal vi ta nye overflateprøver fra fjordbunnen, sier han.

Jochen KniesJochen Knies.Prosjektet Case er en forkortelse for "The changing Arctic and Sub-Arctic environment: A research and training programme on marine biotic indicators of recent climate changes in the high latitudes of the North Atlantic”.

Norsk prosjektleder er Jochen Knies fra NGU, mens den franske delen ledes av Jacques Giraudeau i Bordeaux.