17. juli 2018

Gir brønnen din for lite vann i sommer?

Grunnvannstanden er svært lav over store deler av landet.
Norges geologiske undersøkelse inviterer til digital dugnad, og ber folk melde inn dårlig kapasitet i drikkevannsbrønner.
Hydrogeolog Johannes de Beer.

Norge opplever den verste tørken på 70 år, og det ser ikke ut til at det blir noe bedre med det første.

Grunnvannstanden er meget lav - og synkende i store deler av Norge. I de cirka 80 overvåkingsbrønnene i Landsomfattende mark- grunnvannsnett (LGN), som driftes i fellesskap av NVE og NGU, måles det nå svært lave grunnvannsnivå. 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) ønsker derfor å vite om brønnen din gir for lite eller dårlig vann denne sommeren, uansett om den er på hytta eller hjemme.

- Det gir oss viktig informasjon til å bedre kunne forutse hvilke områder som er sårbare for tørke, og eventuelt hva man kan gjøre for å unngå at en vannkrise oppstår, forteller Hydrogeolog Johannes de Beer ved NGU.

Klimaprognoser tilsier at det vil bli flere og lengre tørkeperioder i fremtiden. Derfor er det viktig å øke kunnskapen om hvordan grunnvannet blir påvirket. 

- Dine svar vil gi oss fakta som kan brukes til å utvikle faglige råd om tørke, og bidra til å minske konsekvensene av tørkeperioder rundt om i landet, sier de Beer.

Har din drikkevannsbrønn dårlig kapasitet, eller er den rett og slett tørr? Gå inn på denne siden og fyll ut skjemaet. Se også Grunnvann.no for informasjon om grunnvann og borebrønner. 

Oppdatert: dette viser tallene så langt

På denne siden kan du se de foreløpige resultatene. 

- Så langt viser denne «stikkprøven» at grunnvann fra borete brønner stort sett gir en trygg vannforsyning også i tørkeperioder, mens gravde brønner er mye mer påvirket av tørken, forteller de Beer.

Over 850 brønner har blitt meldt inn. Av disse gir omtrent 550 vann som normalt. 63 forteller at brønnen deres er helt tørr, 95 har en brønn som ikke dekker vannbehovet, og 155 opplever noe redusert kapasitet. 

PS. Vi gjør oppmerksom på at tallene vi presenterer her ikke er basert på et representativt utvalg, og kun kan ansees som en "stikkprøve". 

Nasjonal database for grunnvannsbrønner

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets nasjonale senter for kunnskap om grunnvann, og arbeider tett sammen med NVE som forvaltningsmyndighet for vann- og energiforsyning i Norge.

NGU drifter Nasjonal Grunnvannsdatabase, der brønnborere rapporterer inn grunnvanns- og energibrønner. Databasen omfatter nærmere 100 000 brønner, hvorav over halvparten er drikkevannsbrønner.  

Og vi vil gjerne vite mer om om brønnene gir vann i tørkeperioder som denne.

Historisk lave målinger

Den lave grunnvannstanden merkes også godt i vassdrag, fordi mange elver og bekker får et stort bidrag fra grunnvannet. NVEs målinger viser også en ekstremt lavt vannstand, blant annet i flere sideelver av Glomma og i Gudbrandsdalen. Regulanten for Glomma og Lågen (GLB) har målt den laveste vannstanden i Glomma ved Solbergfoss siden starten av målinger i 1902 for denne tiden av året.

- Flere vil kunne oppleve tørre brønner utover sommeren. Det er de grunne brønnene som forsyner enkelthusstander og gårdsbruk som oftest er mest sårbare, sier Hervé Colleuille, hydrogeolog i NVE.