5. februar 2015

Geomangfold på NGU-dagen

Verdifull naturarv drøftes på NGU-dagen 2015.
Over 100 deltakere gjester NGU-dagen "Verdifull naturarv" denne uka. Temaet er forvaltning, bruk og vern av Norges geologiske mangfold.

- Bærekraftig bruk og forvaltning av naturressurser er en forutsetning for å sikre robuste samfunn i framtida. Det forutsetter god og helhetlig kunnskap om naturmangfoldet, fastslo administrerende direktør Morten Smelror ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) da han åpnet konferansen "Verdifull naturarv" i Trondheim torsdag.

- Jeg brukes gjerne å si at geologien ikke nødvendigvis er det viktigste i hverdagen. Men geologien er bokstavelig talt fundamentet for det meste her i livet. Kunnskap om vårt geologiske mangfold er verdifull for mange sektorer i samfunnet, sa Smelror.

NGU-dagen "Verdifull naturarv" samler foredrag fra både inn- og utland, og deltakere fra næringsliv, offentlig forvaltning, forskning og undervisning. Konferansen går fra lunsj til lunsj torsdag 5. og fredag 6. februar, og strømmes direkte på ngu.no.

Fullsatt auditorium under NGU-dagen om geologisk mangfold og naturarv.
Fullsatt auditorium under NGU-dagen om geologisk mangfold og naturarv.