27. juni 2011

Geologiske studier på Helgelandskysten

28 geologer og forskere deltar denne uka på en internasjonal ekskursjon fra Brønnøysund til Trondheim i regi av Eurogranites.

Øystein NordgulenLEDER: Øystein Nordgulen er en av lederne for ekskursjonene langs Helgelandskysten.- Eurogranites er navnet på et årvisst program med ekskursjoner som blitt arrangert i ulike land i Europa i mer enn 30 år, forteller avdelingsdirektør Øystein Nordgulen ved NGU. Han er en av lederne for ekskursjonene denne uka.

Andre gang i Norge

I 1997 arrangerte UiO en ekskursjon fra Rogaland og langs Sørlandskysten med avslutning i Oslofeltet. I år er det Norges tur for andre gang.

Årets tur startet på Helgelandskysten mandag 27. juni med dagsturer fra Brønnøysund til Vega, Velfjord og Vevelstad. Deretter blir det en tur innom Leka og retur til Trondheim fredag 1. juli.

Geologi og vakre landskap

Det er 28 påmeldte fra USA og flere land i Europa - fire av disse fra NGU. Nestor i selskapet er professor Bernard Bonin fra Universite Paris Sud; han har hatt styringen med programmet og deltatt siden 1981.
 
I tillegg til geologi i verdensklasse vil turen også by på vakre landskap på Helgelandskysten og Leka - Norges geologiske nasjonalmonument.

Tema for ekskursjonen er “Neoproterozoic through Silurian Magmatic and Tectonic Evolution of western Iapetus: the Bindal Batholith and Helgeland Nappe Complex”. 

Kaledonske dekker

Ekursjonen ledes av Calvin Barnes and Aaron Yoshinobu fra Texas Tech University, Carol Frost, University of Wyoming og Øystein Nordgulen fra NGU. På Leka styrkes laget med Tore Prestvik fra NTNU og Håkon Austrheim, Universitetet i Oslo.
 
På ekskursjonen kan deltakerne studere den geologiske utviklingen i den øverste delen av dekkene i den kaledonske fjellkjeden, Helgeland Dekkekompleks. - I denne delen av fjellkjeden har vi bredt utvalg av granittiske bergarter som ble dannet i ordovisisk tid (470-430 millioner år siden) langs den vestlige delen av Iapetus-havet, forklarer Nordgulen.

Platetektonikk

Utviklingen kan sammenlignes med med det vi finner i nordlige Skottland og Irland (Grampian) og med taconsk fjellkjededannelse i Appalachene i østlige USA og Canada.

Hovedmålet med ekskursjonen er å studere strukturell og magmatisk utvikling i området og diskutere hvordan dette kan settes inn i en større platetektonisk sammenheng.