16. mars 2009

Geoeksperter til skredområdet

Landets fremste geologiske ekspertise er lørdag på plass i skredområdet ved Gullholmstranda i Namsos i Nord-Trøndelag. Et stort kvikkleireskred tok fredag med seg flere hus, hytter og biler på sjøen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som nasjonal skredetat, har tatt et koordinerende ansvar og allerede sendt noen av Norges fremste eksperter til skredområdet i Namsos.

Geologene og geoingeniørene skal kartlegge området, vurdere stabiliteten, undersøke faren for nye skred og se på behovet for eventuelle umiddelbare sikringstiltak. 

To skredeksperter fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) og to fra Norges geotekniske insititutt (NGI) er på plass sammen med blant andre to sprengningseksperter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Ingen mennesker er meldt savnet. NVE ønsker ikke å spekulere i årsaken til kvikkleireskredet.