27. august 2015

Fyllmasser kan gi radonfare

Pukk og andre tilkjørte masser som legges under huset ditt, kan øke radonfaren innendørs. Nå foreligger grenseverdier for radium- og urankonsentrasjon i tilkjørte masser. Pukk med innhold av radium og uran danner radongass.

Ved  flere anledninger har tilkjørte masser, som for eksempel pukk, ført til radonproblemer i bygninger som ellers er bygd på problemfri grunn. Statens strålevern har derfor utarbeidet en anbefaling for radium- og urankonsentrasjon i tilkjørte masser. NGU har på oppdrag fra Statens strålevern utarbeidet en veileder med prosedyre for grenseverdier og prøvetakning.

Er du husbygger bør du be om dokumentasjon på at innholdet av radium og uran i massene du får tilkjørt under eller rundt huset ditt er lavt. Mye radium og uran i disse massene kan føre til høy konsentrasjon av radon inne. Radongassen kan sive inn i huset gjennom sprekker og gi økt risiko for lungekreft. Risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften.

Statens strålevern anbefaler i StrålevernInfo 6.15 (PDF) at konsentrasjonen av radium i fyllmasse er så lav som mulig, og lavere enn 150 becquerel per kilogram.

For deg som er ferdig med husbyggingen, finner du radoninnholdet i huset ditt ved å måle radon i inneluften. Vi har utarbeidet en anbefalt prosedyre for prøvetakning og analyse av pukk.

Direktoratet for byggkvalitet skal revidere veileder til teknisk forskrift (Tek10, §13-5 Radon) som en følge av dette. 

Les mer om radon på våre nettsider og www.nrpa.no.