24. mars 2010

Frykter han er utestengt fra Russland

Seniorforsker Eiliv Larsen ved NGU har fått muntlig beskjed av det russiske sikkerhetspolitiet om at han er utvist fra Russland. Samtidig har han en uavklart mistanke om spionasje hengende over seg. Larsen og hans kolleger ble stoppet i tollen i Murmansk før et planlagt feltarbeid i fjor sommer.

Russland_tollSTOPPET: Feltutstyret blir pakket i bokser av denne typen. Dette bildet av Maria Jensen, Astrid Lyså og Eiliv Larsen er tatt på flyplassen i St.Petersburg i mai 2007. Den gang gikk tollklareringen helt uten problemer.- Jeg regner dessverre med at min forskerkarriere i Russland nå er over, sier Eiliv Larsen, som siden tidlig på 1990-tallet har utviklet forskningssamarbeid med russiske forskere og institusjoner.

I mange år har forskerne blant annet arbeidet med å forstå dynamikken i isutbredelsen i nordvest-Russland under siste istid.

Bagasjesjekk

I juli i fjor skulle Eiliv Larsen og to av hans kolleger, norske Astrid Lyså fra NGU og danske Maria Jensen fra Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), møte russiske prosjektpartnere i Arkhangelsk for å gjøre geologisk feltarbeid. Arbeidet skulle skje gjennom prosjektet SciencePub i regi av Det internasjonale polaråret (IPY).

Problemene startet i tollen i Murmansk. De detaljerte listene over felt- og personlig utstyr ble ikke fullt ut akseptert av tollerne, som dermed startet en grundig og tidkrevende gjennomgang av bagasjen.

- Vi hadde gjort dette på samme måte som foregående år, men dette var ikke godt nok til tollklarering i 2009, forteller Larsen.

Mens russiske tolltjenestemenn i dagene som fulgte gjennomgikk alt utstyret, varslet forskerne det norske konsulatet i Murmansk om problemene på grensen. Samtidig bisto Larsen og hans kolleger Tollvesenet med fortløpende dokumentasjon på innholdet i bagasjen.

Sikkerhetspolitiet

- Så ble jeg oppsøkt på hotellrommet mitt i Murmansk av to tjenestemenn fra det russiske sikkerhetspolitiet FSB. De foretok et formelt avhør og opplyste at det var funnet et hemmeligstemplet kart i bagasjen min. Jeg opplevde dette som svært ubehagelig og forklarte som sant var at kartet var kjøpt i en bokhandel i Arkhangelsk under en tidligere reise, forklarer Larsen.

Larsen hadde flere topografiske kart fra samme kartserie i bagasjen. Fra Sovjet-tiden var alle disse opprinnelig stemplet hemmelig, men samtlige ble senere nedgradert og frigitt. Problemet var trolig at det ene topografiske kartet ikke var stemplet som deklassifisert. Det framsto dermed som hemmelig, selv om Larsen også hadde en kopi av nøyaktig samme kart med nødvendig stempel.

Etter avhøret på hotellrommet fikk Eiliv Larsen beskjed om at han var utvist fra Russland for ti år, og at han var under mistanke for spionasje.

Uavklart situasjon

Diplomater både ved det norske konsulatet i Murmansk, Utenriksdepartementet og Nærings- og Handelsdepartementet har bistått NGU de siste månedene og forsøkt å komme til bunns i saken. Status i dag er at NGU har akseptert og betalt en bot for uregelmessigheter ved tolldeklarasjonen. Likevel er ennå ikke alt utstyret klargjort for utlevering fra Murmansk.

- Samtidig kjenner jeg ikke min rettslige stilling i Russland akkurat nå. Jeg har ikke fått noen nye meldinger om jeg faktisk er utvist, eller om jeg kan bli tiltalt for spionasje dersom jeg vender tilbake til landet. Svarene får jeg trolig ikke før jeg søker, men det er liten sjanse for at jeg gjør akkurat det, forteller Eiliv Larsen.

Russland-samarbeidet

Administrerende direktør Morten Smelror ved NGU beskriver problemene på grensen som et resultat av flere uheldige omstendigheter, og at Eiliv Larsens fortsatt uavklarte status er svært beklagelig.

- I sum er dette et tilbakeslag for det solide forskningsarbeidet som er gjennomført av Eiliv Larsen og hans medarbeidere i Russland. Her har de gjennom mange år bygget opp og vedlikeholdt et omfattende samarbeid med russiske kolleger, sier Smelror.

- Likevel får forhåpentlig ikke hendelsen generelle konsekvenser for vårt samarbeid med Russland. Vi har et godt og formelt samarbeid med russiske institusjoner, blant annet direktoratet for naturressurser Rosnedra og den geologiske undersøkelsen VSEGEI, fastslår Morten Smelror.

Russland_feltFELT: Det er gjerne i elveskjæringer som denne forskerne arbeider for å gjenskape istidshistorien. Her er Astrid Lyså, Maria Jensen og Eiliv Larsen på feltarbeid i nordvest-Russland i juni 2007.