18. november 2008

Forskjellen på fjord og dal

Hva er forskjellen på en fjord og en dal?

Fjorder er daler laget av isbreen (ved breerosjon) som havet så har inntatt. Fjorder finnes med andre ord bare der det har vært isbreer.

Karakteristisk for en fjord er at den er overfordypet, dvs at bunnen i den indre del av fjorden som regel er dypere enn ved munningen (Sognefjorden er for eksempel 1308 m, mens dypet ved munningen bare er 120 m).

Fjorder er med andre ord oversvømmede U-daler, som er den vanligste formen for daler i Norge. V-daler gravd ut av elver finnes også, men svært ofte som en videre fordypning i en allerede eksisterende U-dal.