29. september 2021

Forskerne har funnet årsaken til Gjerdrumskredet


Rasområdet på Gjerdrum. Foto: Inger-Lise Solberg, NGU
Det regjeringsoppnevnte Gjerdrumutvalget har siden februar i år jobbet med å finne årsakene til kvikkleireskredet på Gjerdrum 30. desember 2020. NGUs forsker og kvikkleireekspert Inger-Lise Solberg sitter i utvalget. Utvalgsleder Inge Ryan presenterte hovedfunnene og leverte utvalgets første delrapport til olje- og energiminister Tina Bru på en pressekonferanse onsdag 29. september 2021.

Erosjon i Tistilbekken var hovedårsaken til Gjerdrumskredet.

- Det er ingen selvfølge at man finner årsaken til skred og naturkatastrofer. Årsakssammenhenger kan ofte være komplekse og uoversiktlige, og katastrofeområder som det på Gjerdrum kan være svært risikofylte og til dels umulige å undersøke. Gjerdrumutvalget har gjort en formidabel innsats, og jeg er utrolig glad for at Inger-Lise Solberg, med sin spisskompetanse på kvikkleire, på forbilledlig vis har bidratt til å finne årsaken til det fatale skredet. Det sier direktør i NGU, May Britt Myhr.

Les rapporten fra Gjerdrumutvalget her

- Utvalgets rapport er omfattende og byr på ny kunnskap. Vi ved NGU skal nå sette oss dypt inn i materialet og resultatene. Vi kan imidlertid allerede nå si at Gjerdrumskredet har belyst et økt behov for tverrfaglig tilnærming til skredrelaterte problemstillinger, hvor geologisk kartlegging er en viktig del. Vi bygger stadig flere boliger og mer infrastruktur, og klimaendringer byr på nye utfordringer. For at vi skal bygge trygt, framtidsrettet og bærekraftig, må geologien kartlegges og geologiske data tilgjengeliggjøres. NGU har dette som nasjonal hovedoppgave og vi er vårt ansvar mer bevisst enn noensinne, sier Myhr.

Rapporten som i dag ble presentert er første delrapport fra Gjerdrumutvalget. I januar 2022 skal gruppen levere en norsk offentlig utredning (NOU), der blant annet kartlegging og tverrfaglige skredrelaterte problemstillinger vil bli nærmere belyst.

Krevende arbeid

Inger-Lise Solberg er forsker ved NGU og har tatt en doktorgrad om kvikkleire. I februar ble hun oppnevnt til å sitte i Gjerdrumutvalget.

- Det har vært et krevende halvår, men faglig veldig interessant, forteller Solberg.
- Jeg har kjent på alvoret ved at så mange ble berørt. Det er utført mange faglige utredninger, både internt i utvalget og med ekstern bistand. Vi har brukt mye tid på å finne ut hva som har skjedd i området over tid, og hva som til slutt ledet fram mot skredhendelsen. Våre hovedfunn er nå presentert.