7. oktober 2010

Folkets røst: Leka

Leka er kåret til landets geologiske nasjonalmonument. I en landsomfattende avstemning med over 17.000 stemmer trakk øya lengst nord i Nord-Trøndelag det lengste strået.

Leka - landets geologiske nasjonalmonumentLeka i Nord-Trøndelag er kåret til landets geologiske nasjonalarv. Jostein Hiller, Leka SteinsenterI september skulle folket kåre landets geologiske nasjonalmonument. Ti verdige kandidater var plukket ut til finalerunden. Etter avstemningen på nettstedet www.ut.no sto Leka øverst på seierspallen.

- Et godt valg

- Leka er et godt valg. Et spektakulært landskap som vekker undring, og som er internasjonalt unikt, sier Tom Heldal, assisterende avdelingsdirektør ved NGU.

- Fjellene på øya viser et snitt fra jordas indre opp til overflaten - og alt dette ligger oppe i dagen, lett tilgjengelig for turister og andre interesserte. Et enestående nakent, gulbrunt landskap, spettet med grønne flekker av vegetasjon og bebyggelse. Fascinerende og vakkert, enten du er "hvermansen" eller internasjonal toppforsker, forklarer Heldal. Han røper også at Leka var hans personlige favoritt, sammen med Torghatten i Brønnøy.

Tilgjengelig geologi

Kriteriene i kåringen var at stedet forteller en litt av landets geologiske historie, at historien kan formidles til allmennheten på en forståelig måte, og at stedet representerer et turmål som er lett tilgjengelig for folk flest.

Leka er det eneste stedet her i landet hvor vi kan foreta en geologisk reise inn i Jordens indre, fra havbunnen og inn i mantelen. De helt spesielle gulbrune bergartene var lenge en gåte for forskerne. Men etter at teorien om platetektonikk ble lansert på 1960-tallet, ble det etter hvert forstått at det her finnes et komplett snitt gjennom havbunnsskorpen og ned i mantelen.

Mer enn ørnerov

Mange kjenner Leka først og fremst for den påståtte og omstridte hendelsen kjent som ørnerovet på Leka (ekstern lenke). Nå kan øykommunen i tillegg påberope seg en ubestridt tittel som landets nasjonalmonument.

Kåringen av vårt geologiske nasjonalmonument er et samarbeid mellom Norsk Geologisk Forening, Norges geologiske undersøkelse, GeoPublishing og Den Norske Turistforeningen.