22. juni 2011

Flyr i jakten på mineralressurser

BARDUFOSS: Et sort helikopter flyr i rette linjer fram og tilbake over Troms med en lang målesonde hengende under seg. Høyden over bakken er konstant 60 meter. De geofysiske helikoptermålingene i Nord-Norge er i full gang.

Geofysisk målesondeMÅLESONDE: NGUs Rolf Lynum, Janusz Koziel og Jan Steinar Rønning ved målesonden som registrerer variasjoner i magnetfeltet og den elektriske ledningsevnen i berggrunnen.

HeliScan_GeofysikkFLYR HØYT: HeliScan har oppdraget med å gjennomføre geofysiske målinger for NGU i sommer.Pilot Sven Magne Lie i HeliScan er konsentrert om stikka og høydemåleren når han seiler over det kuperte landskapet.

- Han er meget dyktig, det er som å sitte i en bil som sklir gjennom landskapet, sier ingeniør Janusz Koziel ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Koziel sitter bak piloten og behandler data som målesonden leverer.

Mineralressurser

Koziel er svært rutinert, han har gjort geofysikk fra fly og helikopter i årevis, og vet når alt fungerer.

Sonden under helikopteret registrerer variasjoner i jordens magnetfelt og variasjoner i den elektriske ledningsevnen i berggrunnen. I tillegg henter et instrument i flyet inn data om naturlig radioaktivitet i bakken.

 - De geofysiske målingene blir sammenstilt med geokjemiske og geologiske data. Gjennom tolkning får vi fram et pålitelig bilde av berggrunnens muligheter. Alle slike data er viktige for prospekterings- og leteselskaper. Mange av områdene har stort potensial for mineral- og metallforekomster, i første rekke kobber, nikkel, jern og gull, forteller lagleder Jan Steinar Rønning ved NGU.

Radon og tunneler

Flyvingene i sommer skjer i Mauken i Målselv kommune, på øysamfunnet Vanna i Karlsøy kommune i Troms, i Repparfjord i Kvalsund kommune i Finnmark og i Rombak ved Narvik i Nordland. Områdene utgjør cirka 4.000 kvadratkilometer.

- Geofysiske målinger er også et grunnlag for nærmere grunnvannsundersøkelser, kartlegging av radonfare og undersøkelse av soner som kan være problematiske ved tunnelbygging, forteller Jan Steinar Rønning.

Helikoptermålingene er et ledd i det store programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN), hvor myndighetene har gitt NGU et tilsagn om 100 millioner kroner over fire år for å kartlegge mulighetene for gull og andre mineraler i nord.