7. august 2012

Flymålinger over Andøya

Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal i august og september gjennomføre fly- og helikoptermålinger over Ramsåbassenget og nordlige deler av Andøya.

AndøyaJURAPARKEN: Ramsåfeltet er det eneste stedet på fastlands-Norge hvor det finnes sedimentære bergarter fra juratiden på land. Foto: Gudmund Løvø

De geofysiske målingene inngår i et treårsprosjekt hvor målet er å kartlegge i detalj overgangen mellom sedimentære bergarter, forvitret grunnfjell og selve grunnfjellet.

- Forvitret grunnfjell finnes flere steder i Norge og er svært problematisk med hensyn til for eksempel tunnelbygging. Det er viktig å kjenne til ”råttent fjell” nedover i dypet. Bergartene ved Ramså gjør at området er perfekt for å studere dette fenomenet i detalj, sier forsker Marco Brönner ved NGU. 

I veitunnelen gjennom Rørvikskaret på Austvågøy i Lofoten forårsaket slike bergarter store ras med påfølgende forsinkelser og budsjettoverskridelser i anleggsperioden på 1970-tallet.

Den norske juraparken

Ramsåfeltet på Andøya er Norges jurapark, det eneste stedet på fastlands-Norge hvor det finnes sedimentære bergarter fra juratiden på land. Forvitringen oppsto da Norge lå nærmere ekvator i et tropisk klima med mye fuktighet og høye temperaturer. Det er denne dype forvitringen forskerne kan spore.

I tillegg er området under havbunnen ved Andøya til forveksling lik flere oljerike områder på norsk kontinentalsokkel. – Derfor er bergartene og undergrunnen i dette området fine å forske på, selv om vi ikke leter etter olje ved Andøya, fastslår Brönner,

Langs kysten av Norge

De siste åra har NGU avdekket undergrunnen i store deler av Barentshavet og Nordsjøen, og i kyststrøkene langs Finnmark, Nordland og Vestlandet. Geofysiske fly- og helikoptermålinger gir et bilde av hvordan berggrunnen ser ut nedover i dypet. Gjennom en sammenstilling og tolkning med geologiske og geokjemiske data, får forskerne fram et pålitelig bilde av berggrunnens muligheter og begrensninger.
 
Flymålingene blir gjennomført av selskapet Fugro Airborne Surveys i Johannesburg, mens helikoptermålingene blir gjort av selskapet Heliscan med NGUs eget utstyr. Arbeidet skal videreføres neste sommer med seismiske undersøkelser på land, i samarbeid med Universitetet i Bergen.

Prosjektet er finansiert av NGU og Oljedirektorat i samarbeid med oljeselskapene Statoil, Det norske, Lundin, Wintershall og Mærsk Oil.

Andøya - kartBILDE: Kartet viser området hvor fly- og helikoptermålingene skal foregå på Andøya i sommer og høst.