18. februar 2009

Finnes det uorganisk karbon?

Jeg leste et sted om diamanter som var dannet av uorganisk karbon, Er ikke alt karbon rester av levende organismer?

Karbon er det viktigste grunnstoffet i organisk materiale, altså i alt levende. Men det er ikke slik at alt karbon er organisk. Uorganisk karbon finnes for eksempel i form av karbondioksid. Karbon dannes i stjerner, og er det fjerde vanligste grunnstoffet i universet, etter hydrogen, helium og oksygen.

Les mer om grunnstoffers kretsløp:
http://www.var-guiden.no/Naturens_kretsl/grunnstoffers_kretslop/grunnstoffers_kretslop.htm

Spør en biolog - karbonets kretsløp (fra uorganisk til organisk karbon):
http://www.bio.no/enbiolog/topic.asp?TOPIC_ID=6952