Fensfeltet satt på Europa-kartet: Største forekomst av sjeldne jordarter

Image
Drill cores in shelves at Løkken
Bildet viser kilometervis med borkjerner som er lagret og tilgjengelige for mineralnæringen på NBPS på Løkken. Foto: MCR, NGU.

6. juni ble det offisielt: Fensfeltet i Nome kommune i Telemark har Europas største påviste forekomst av sjeldne jordartselementer (REE). Det bekreftet gruveselskapet Rare Earths Norway på en pressekonferanse, der de overleverte en offisiell rapport om ressursestimatet til næringsminister Cecilie Myrseth. Rapporten er utarbeidet i henhold til internasjonale standarder.

NGUs avdelingsdirektør for ressurser og miljø, Henrik Schiellerup, var til stede på pressekonferansen:

- Vi i NGU har i mange år omtalt Fensfeltet som en viktig norsk og europeisk forekomst av sjeldne jordarter - både nasjonalt og internasjonalt. Uten offisielle estimater har imidlertid verken forekomsten, prosjektene eller Norge som mineralnasjon fått den oppmerksomheten den fortjener. Nå har vi tallene som viser at Fensfeltet er Europas største kjente REE-forekomst, og disse representerer en ny dokumentasjon av Norges geologiske ressurspotensial. Vi i NGU ser frem til fortsettelsen, sier Henrik Schiellerup.

Henviser til kartlegging gjort av NGU

Rare Earths Norway (REN) viser i pressemeldingen til NGUs kartlegging av Fensfeltet:

«Mineralressursestimatet viser at Fensfeltet er den største forekomsten av sjeldne jordarter i Europa per dags dato. Arbeidet til nå gir et uavhengig ressursestimat ned til 468 meter under havnivå. Det forventes av REN at forekomsten på sikt vil bli betydelig større. Tidligere dypboringer, gjort i regi av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og regiongeolog Sven Dahlgren, har vist at mineraliseringen fortsetter ned til minst 1000 meter. REN forventer også at utvikling av ny gruveteknologi vil bidra til å øke fremtidige ressursestimat».

Kritiske råvarer, høy forsyningsrisiko

Sjeldne jordarter har stor betydning for det grønne skiftet, nærmere bestemt for produksjon og bruk av moderne teknologi, som mobiltelefoner, vindturbiner, batterier, elbiler og forvarsmateriell. Verdens geopolitiske situasjon har vist at forsyningskjedene av kritiske råvarer er sårbare, og EU har nå høyt fokus på kortreiste råvarer og bærekraftige verdikjeder for kritiske mineraler.

«Ursula von der Leyen har uttalt at litium og REE i løpet av kort tid vil bli viktigere enn olje og gass (Referanse: State of The European Union talen14.09.2022). Om lag 17% av REE-innholdet i mineralressursestimatet består av magnetrealterte sjeldne jordartsmetaller (neodym og praseodym). Disse magnetrealterte sjeldne jordartsmetallene er av EU rangert som de desidert mest kritiske råvare mht. forsyningsrisiko for Europeisk industri (Referanse: Study on Raw Materials, EU 2023)», står det i RENs pressemelding 6. juni.

«Verdens mest bærekraftige mineralnæring»

Regjeringens mineralstrategi stadfester at Norge skal skape «verdens mest bærekraftige mineralnæring». Rare Earth Norway jobber for å etterleve mineralstrategien, og sier følgende i sin pressemelding:

«Rare Earths Norway arbeider med en ny standard for mineralutvinning og utvikler verdens mest bærekraftige mineralutvinning gjennom gruvekonseptet Invisible mine. Dette gruvekonseptet inkluderer en elektrifisert og autonom gruve med tilbakefylling av overskuddsmasser for blant annet maksimal utnyttelse av forekomsten. Rare Earths Norway utvikler nå både gruvekonsept og teknologi for mineralprosessering gjennom 3 store forskningsprosjekt i nesten 20 land. I tillegg leverer vi råstoff til ytterligere to internasjonale forskningsprosjekt».

Les også:
Nyhetsarkiv