25. august 2010

Fem timer stopp på www.ngu.no

I forbindelse med arbeid på NGUs servere blir dette nettstedet ikke tilgjengelig i fem timer torsdag kveld.

Arbeidet på serverne er ventet å vare fra 17.00-22.00 torsdag 26. august.

NGUs e-postserver er også berørt, og det viil følgelig ikke være mulig å sende eller motta e-post i dette tidsrommet. Ingen e-postmeldinger slettes om de sendes til adresser som ender med @ngu.no, men de vil altså ikke være tilgjengelig før om lag kl 22.00.

NGU beklager de forsinkelser dette medfører for våre besøkende på internett.