20. desember 2019

Felles arena for grunnvann i Norden

Hydrogeologer på feltekskursjon til Svelvik feltlaboratorium. Foto: A. Sundal.
Det 34de Nordiske geologiske vintermøtet arrangeres i Oslo januar 2020, hvor det også vil være en egen omfattende sesjon innen hydrogeologi

Det 34de Nordiske geologiske vintermøtet arrangeres i Oslo januar 2020, hvor det også vil være en egen omfattende sesjon innen hydrogeologi:

Onsdag 8. januar: Geokjemi og overvåkning

Torsdag 9. januar Sprekkeakviferer, geothermal energi og urban geologi

Åpent møte om grunnvann

Vi vil benytte anledningen til å skape en arena der alle kan bli bedre kjent og få oversikt over hva som rører seg i Norden, og inviterer derfor alle som er interesserte i grunnvann til et åpent møte 9. januar kl. 16:00 – 17:30, i Auditorium 5, Vilhelm Bjerknes hus på Blindern campus. 

Vi møtes til uformelt samvær i «mellomrommet» (inn til venstre fra vestibylen) etter alle foredragene innen hydrogeologisesjonene er ferdige. Målet er å samle fagfolk fra både akademia og næringsliv, samt studenter, fra flere av de nordiske landene. Tema vi ønsker å belyse er:

  • Hvilke utdanningsinstitusjoner tilbyr studier innen hydrogeologi i Norden? Finnes det muligheter for utveksling? Arrangeres det intensiv- eller feltkurs?
  • Hvilke organisasjoner er det som aktivt samler fagmiljø rundt grunnvann i Norden?
  • Hvordan er arbeidsmarkedet for hydrogeologer? Fremtidige behov?
  • Muligheter for mer samarbeid innen utdanning, i prosjekter eller organisasjoner?

Vi legger opp til noen korte presentasjoner rundt spørsmål over, med kaffe og uformell mingling i etterkant. Her oppfordrer vi studenter og arbeidssøkende til å ta med kort CV (1 side), som kan henges opp på tavle i lokalet. Firma eller utdanningsinstitusjoner som har utlyste stillinger innen hydrogeologi eller ønsker å presentere sitt firma, kan også skrive ut flyers eller postere som kan henges opp.

Etter sesjonen Grunnvann i Norden vil IAH Norge avholde sitt årsmøte.

VEL MØTT!

Forfatter: Anja Sundal, UiO

NASJONALT FAGFORUM GRUNNVANN (NFG

Nasjonalt Fagforum Grunnvann (NFG) samler de store aktørene innen hydrogeologi og grunnvann, og er en arena for å bli kjent, utveksle idéer, samt samarbeide om oppgaver og undervisning.