28. mai 2021

Fant savnet skipsvrak fra 1913

Her er ankervinsjen i baugen av skipet, funnet på 218 meters dyp. Foto: Mareano
Forskere har gjort et vrakfunn utenfor Bodø som etter alt å dømme er det savnede skipet DS «Malmberget». Etter 108 år kan mysteriet om skipet, som forsvant i en storm med 43 mennesker om bord, være oppklart.

Av Stine Hommedal, Havforskningsinstituttet og Gudmund Løvø, NGU

Det var under et Mareano-tokt med fire NGU-forskere om bord på FF «G.O. Sars» at funnet ble gjort. – Vi forventet å se et korallrev, sier marinbiolog og toktleder Pål Buhl-Mortensen i Havforskningsinstituttet.

«G.O. Sars» befant seg vest av Tennholmen fyr i Bodø lørdag 22. mai.

Skipet var på Mareano-tokt og skulle videokartlegge havbunnen. NGU-forsker Valérie Bellec hadde valgt ut akkurat dette området for videoopptak etter å ha studert dybdedata. 

- Jeg fant noen merkelige strukturer som stakk opp på en ellers ganske flat havbunn. Ettersom jeg fant noen korallrev andre steder i området, tenkte jeg at dette også kunne være koraller, selv om formen ikke var typisk for korallrev. Derfor bestemte vi oss for å bruke en videolinje for å sjekke hva disse strukturene var, forteller Bellec.

Og det var ikke koraller som dukket opp på skjermen.

–  I stedet fant vi et vrak av en over 100 meter lang skute med stålskrog, forteller Buhl-Mortensen.

Her kan du se video fra vraket

– Iherdig detektivarbeid av instrumentsjefen vår, Jarle Wangensten, ledet til at vi dagen etter kunne slå fast at det dreide seg om DS «Malmberget», den største lastebåten i den svenske flåten i sin tid.

DS «Malmberget» la ut fra Narvik havn en novemberdag i 1913 og forliste i en kraftig storm. Nå er skuta funnet.

Forsvant i stormen

Hva som skjedde med det svenske malmskipet DS «Malmberget», som la ut fra Narvik havn 27. november 1913, har vært en gåte for historikere i over hundre år, skriver NRK.

Nå kan havforskere ha løst gåten.

– Basert på oversikter over kjente vrak og uoppklarte forlis, sammenligninger av bilder og skipsmodeller, fikk vi raskt en mistanke om at dette kunne være den savnede båten, forteller Buhl-Mortensen.

 – Når vi så videre leser beskrivelser av forliset, ser på de siste sikre observasjonene og vrakfunnene som ble gjort den gangen, så følte vi oss temmelig sikre.

Gammel lanterne

Vraket ligger på 218 meters dyp, og store koraller på skroget viser at det har ligget her lenge.

–  Det vokser to arter koraller på vraket, og størrelsen på disse indikerer at det er mange år siden skipet gikk ned. I tillegg fant vi også en lanterne av eldre årgang, som viser at dette er et gammelt skip, forteller toktlederen.

Så fant forskerne det de mener er det endelige beviset. Under gjennomgang av videoene fra havbunnen oppdaget NGU-geolog Frank Jakobsen de to første to bokstavene i skipsnavnet, «MA», på skroget. Jakobsen forteller også at det ble observert store mengder jernmalm i og rundt vraket. 

Toktleder Buhl-Mortensen mener det omfattende video- og kartmaterialet som de nå har fått samlet inn på toktet, gjør at marinarkeologer og historikere endelig kan finne ut hva som faktisk skjedde den gangen da skipet forliste.

Her er flere bilder fra havbunnen. Foto: Mareano

Relaterte prosjekter

Mareano
Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.