22. juli 2019

Fant ferskvann i Norskehavet

Her tar en undervannsfarkost prøver av ferskvannet som siver opp fra havbunnen. Foto: NORCRUST.
Forskere har funnet ferskvann i Norskehavet. Funnet ble gjort på 800 meters vanndyp i to smale gjel – eller dalkløfter - på kontinentalskråningen utenfor Lofoten.

- Ferskvannet lekket ut fra havbunnen. Det var svært overraskende for oss, forteller forsker og maringeolog Wei-Li Hong ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Vannet ble prøvetatt ved hjelp av en fjernstyrt undervannsfarkost under et tokt med forskningsfartøyet «G.O. Sars». Etter alt å dømme stammer lekkasjen fra en stor lomme - en akvifer - med ferskvann skjult under sedimentene på havbunnen.

Signal fra istiden

Kart over funnene i Lofoten og Meløy.
Her er det påvist ferskvann i sjøen, i to gjel utenfor Lofoten og på en fiskegrunne utenfor Meløy. Foto: NORCRUST.

- Vi har hørt fra fiskere i Nordland at de også har funnet ferskvann i sjøen, vann som de kunne koke kaffe på. Det fant sted på Nordbreigrunnen noen kilometer utenfor Meløy kommune, sier Hong.

Etter alt å dømme har fenomenet oppstått under siste istid. Den tykke iskappen som omsluttet Norge presset ned jordskorpen med et voldsomt trykk, og tvang etter alt å dømme store mengder smeltevann ned gjennom sprekker på havbunnen. 

- Dette har vært en lang geologisk prosess hvor vannet ble lagret under sedimentene, og nå finner sin veg opp gjennom sprekkesystemer og forkastninger igjen, sier Hong.

NGU-forskerne vet at vannet har strømmet minst en kilometer under sjøbunnen, men de vet ikke hvor dypt akviferen ligger, og heller ikke hvor mye ferskvann som ligger gjemt under havbunnen.

Tilsvarende i USA

Nylig ble det kjent at amerikanske forskere fra Columbia-universitetet i New York og Oseanografisk institutt i Woods Hole i Massachusetts har funnet ferskvann i Atlanterhavet, langs USAs nordkyst.

- Akkurat det samme fenomenet som vi har funnet, kommenterer prosjektleder og maringeolog Jochen Knies ved NGU.

Akviferen med grunnvann i Atlanterhavet strekker seg fra østkysten av New Jersey i sør til Massachusetts i nord. Her har forskerne beregnet at den inneholder nok vann til å fylle 1,1 milliarder svømmebasseng, melder nyhetsselskapet CNN ifølge nrk.no. Dermed er dette den største undersjøiske ferskvannsakviferen som er funnet på jorda.

En mulig ressurs

Funnene i Norge og i USA innebærer at det også kan være andre slike akviferer rundt omkring i verdenshavene.

- Det betyr at slike store lommer med ferskvann også kan være en mulig ressurs i områder hvor det mangler drikkevann på land, påpeker Jochen Knies.

Det norske arbeidet er gjort i regi av det NGU-ledede prosjektet «Norwegian margin fluid systems and methane-derived carbonate crusts» (NORCRUST), som er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom Petromaks 2-programmet.  

Resultatene ble nylig publisert det det vitenskapelige tidsskiftet Geophysical Research Letters.

Ref.: Hong, W.‐L., Lepland, A., Himmler, T., Kim, J.‐H., Chand, S., Sahy, D., et al (2019). Discharge of meteoric water in the eastern Norwegian Sea since the last glacial period. Geophysical Research Letters, 46.