16. januar 2008

Fagterm i populærvitenskapelig publikasjon

Hvilke begreper kan man bruke i steden for Fluvial avsetning i en populærvitenskapelig framstilling?

Fluviale avsetninger er dominert av sand og grus, men unntaksvis kan det forekomme finere eller grovere materiale (kalt silt og stein). I en populær framstilling kan man bruke det norske ordet elveavsetning i stedet for fluvial. Og i steden for bare å kalle det sand, kan det kalles elvesand (markert med gul farge på et kvartærgeologisk kart).