22. desember 2010

Europeisk toppstipend til NGU-forsker

Sju norske forskere er tildelt Advanced Grant fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) i 2010. En av de sju er professor og seniorforsker Trond Torsvik ved Universitetet i Oslo (UiO) og NGU. Torsvik har oppnådd betydelige forskningsresultater innenfor platetektonikk de siste årene.

Trond TorsvikSTIPEND: Trond Torsvik arbeider med jordskorpeplater og manteldynamikk. Nå har han mottatt er toppstipend fra EU. Foto: Cathrine Dillner HagenAdvanced Grant skal støtte ledende etablerte forskere i verdensklasse. I følge Det europeiske forskningsrådet (ERC) bør forskningen ligge helt i front og i grenselandet for hva som anses mulig.

- Søkerne må ha minst ti år bak seg med betydningsfulle forskningsresultater og være etablert som ledere av forskningsgrupper, skriver Norges forskningsråd på sine hjemmesider.

Fire av forskerne som mottar Advanced Grant arbeider ved UiO, to kommer fra NTNU og en en ansatt ved Universitetet i Bergen. Til sammen får de sju nå 130 millioner kroner fra EU til forskning.

Tredje året

– Dette er et veldig godt resultat for norsk forskning. Det viser at norske forskere kan hevde seg helt i den europeiske forskningstoppen, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén til sine egne nettsider.

– Norske forskere bør helt klart se på ERC Advanced Grant som en mulig finansieringskilde, legger Hallén til.

Det er tredje året ERC deler ut Advanced Grants. I 2008 fikk fire norske prosjekter midler, mens tre vant fram i 2009.

Ledende forskning

Trond Torsvik har i en årrekke arbeidet ved laget for geodynamikk ved NGU. Nå er har tilknyttet Institutt for geofag ved UiO. Her gransker han mekanismene bak bevegelsene i jordskorpeplatene.

Torsvik og hans kolleger arbeider blant annet med å rekonstruere hvordan de tektoniske platene har beveget seg gjennom flere hundre millioner år.

Her er de seks andre som nå har fått det europeiske toppstipendet: Kvantekjemiker Trygve Helgaker ved UiO, Andreas Føllesdal ved Norsk senter for menneskerettigheter ved UiO, medisinsk forsker Ludvig Sollid ved UiO, hukommelsesforsker May Britt Moser ved NTNU, professor Bernt Erik Sæther ved Senter for Bevaringsbiologi, NTNU, samt Fedor Fomin fra Algoritmegruppen ved Institutt for Informatikk ved UiB.