28. januar 2013

EU-forskning på sjeldne jordartsmetaller

Et større EU-prosjekt skal sikre tilgangen på sjeldne jordartsmetaller i Europa. 22 partnere fra 11 europeiske land deltar i prosjektet, som startet ved årsskiftet. Norges geologiske undersøkelse (NGU) er en av dem.

Metaller i fjelletMANGEL: Europa speider etter sjeldne jordartsmetaller, blant annet i norske fjell. Egentlig er ikke stoffene så sjeldne som man kan tro, men de trengs, og etterspørselen øker.- Vi skal bidra med informasjon om forekomster av sjeldne jordartsmetaller i Norge, forteller forsker Julian Schilling ved NGU.

EUs råvareinitiativ har definert de sjeldne jordartsmetallene, eller Rare Earth Elements (REE), som kritiske råvarer; metaller og mineraler det er sterk mangel på i Europa. Å sikre tilgangen på REE er ansett som svært viktig for europeisk industri.

Innhold og utbredelse

Schilling forteller at NGU skal samarbeide med selskap som har bergrettigheter på REE-forekomster her til lands, men samtidig skal NGU utføre egne undersøkelser på mindre kjente forekomster.

 - Sammen med andre geologiske undersøkelser skal vi se på tektonisk miljø, i hvilke bergarter REE finnes, hva sjeldne jordartsmineraler inneholder og når de ulike forekomstene ble dannet. Prosjektet skal også dokumentere økonomiske aspekter og se på informasjon som er spesielt viktig for miljøvennlig REE-mineralprosessering. Det gjelder for eksempel kornstørrelsen og innholdet av radioaktive elementer, opplyser Julian Schilling.

Også NGUs svenske søsterorganisasjon SGU skal delta i prosjektet Eurare, som er en del av EUs sjuende rammeprogram for forskning. - Prosjektet dekker hele prosessen, fra innsamling av data, til mineralprosessering av nybrutt malm og gamle avgangsmasser. I tillegg er det lagt stor vekt på miljøspørsmål og gjenvinning, sier statsgeolog Martiya Sadeghi ved SGU i en pressemelding.

Kina verdensledende

Foreløpig har Kina om lag 95 prosent av verdensmarkedet for disse metallene. Landet har planer om å bli verdensledende på miljøvennlig bilproduksjon og tar samtidig sikte på en betydelig utvidelse av vindkraftproduksjonen, noe som øker risikoen for at landet reduserer eksporten av REE ytterligere.

Sjeldne jordartsmetaller er en samlebetegnelse for i alt 17 grunnstoffer; scandium, yttrium og de såkalte lantanoid-metallene. Egentlig er ikke stoffene så sjeldne som man kan tro, men de trengs, og etterspørselen øker.

Til motoren i en hybridbil av typen Toyota Prius kreves det et helt kilo neodym. I batteriet finner vi 15 kg lantan, som bidrar til at batteriene yter mer. I smarte mobiltelefoner brukes det 40-50 mineraler og metaller, blant annet sjeldne jordartsmetaller. Magneter med neodym aktiverer selve høytaleren, mens blant annet europium, terbium og cerium skaper farger i displayet, som i flatskjermer ellers.

Bærekraftig industri

Seniorforsker Ron Boyd ved NGU viser til at supermagneter i visse typer vindmøller bruker mellom 150-300 kilo neodym per megawatt. - Altså; det er helt nødvendig å utvinne store mengder neodym for å etablere miljøvennlig vindkraft. Vi er helt avhengige av disse stoffene. Det er et slags miljøparadoks, for mange i miljøbevegelsen er motstandere av gruvedrift når spørsmålet kommer opp lokalt, sier Boyd.

Det foregår allerede leting etter sjeldne jordartsmetaller flere steder i Skandinavia. Samtidig er sjeldne jordartsmetaller også tilgjengelig som et biprodukt i metallurgisk industri. Slik kan metallurgisk avfall også bli en ressurs.

- Hovedmålet med Eurare er å bidra til at Europas REE-industri kan sikre en bærekraftig produksjon av biler og elektronikk, sier Martiya Sadeghi.

Det totale prosjektbudsjettet er 14 millioner euro, eller om lag 104 millioner norske kroner.