18. mars 2010

Ethionorprogrammet i Mining Journal

NGUs samarbeidspartner i Etiopia, GSE (Geological Survey of Ethiopia), har stått for utgivelse av en "Country Supplement" om landets mineralressurser i Mining Journal.

Ethionor Mineral Resource Program (1996-2001)  er et samarbeidsprosjekt mellom de geologiske undersøkelsene i Etiopia og Norge. Avslutningen av programmet markeres på flere måter. Blant de mest synlige utenfor de deltagende institusjoner er et "country supplement" til Mining Journal nr. 8689, datert 14 juni. Slike vedlegg kommer flere ganger for året og omtaler vanligvis enten et land som betraktes som lovende for mineralindustrien, eller en bestemt ressurstype. Heftet gir en del generell informasjon om Etiopia og om institusjoner og forhold som er relevante for mineralselskaper, men fokuserer på geologi og mineralpotensial. 
Bakerst i heftet finnes en kort omtale av selve Ethionorprogrammet. Utgivelsen er finansiert gjennom programmet, og flere NGUere har gitt bidrag til teksten.