14. september 2018

- Et springbrett for videre samarbeid

Konferansen "Minerals and Materials for a Sustainable Future" samlet lende forskere og aktører fra industrien i Trondheim.
Global økning i etterspørselen etter fornybar energi, og et raskt skifte mot enda mer avansert teknologi. Det var utgangspunktet for konferansen som ble arrangert av NGU, NTNU og SINTEF i samarbeid med forskningstidsskriftet Nature denne uka.

- Dette var en viktig konferanse som tok for seg et svært aktuelt tema. Det har vært stor takhøyde for diskusjoner, og vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne, forteller NGUs nye direktør, May Britt Myhr.

-  Talerne klarte å sette tunge faglige tema inn et større samfunnsperspektiv, og kom med et budskap som flere enn forskere på en vitenskapelig konferanse må få høre. Nå skal vi stå på for å fortelle et bredere publikum at samfunnet må ha mer kunnskap om mineraler, materialer og ressursbruk for å sikre en bærekraftig fremtid, sier Myhr.

Åpnet av statssekretær og fylkesordfører

Konferansen ble åpnet tirsdag av statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen fra Nærings- og fiskeridepartementet, og Trøndelags fylkesordfører Tore O. Sandvik. Tema for første dag av konferansen var «globale utfordringer», hvor flere foredragsholdere tok for seg utfordringer som samfunnet står ovenfor, blant annet for å nå målene om klima og bærekraft. Som en gave fra Trondheim kommune ble dagen avsluttet med orgelkonsert i Nidarosdomen for konferansens deltakere.

Dag to av konferansen var viet til mineraler og materialer for fremtiden, samt hvordan disse henger sammen i en sirkulær økonomi. På konferansens siste dag var både representanter fra industrien og forskere til stede for å prøve å svare på noen av utfordringene på veien mot et bærekraftig samfunn.

Det nye «superlaboratoriet» på agendaen

Jostein Mårdalen fra NTNU og Henrik Schiellerup fra NGU presenterte MiMaC, det nye «superlaboratoriet» i Trondheim, som skal hjelpe forskerne å finne riktige og viktige mineraler og materialer for fremtiden.

-  MiMaC er et viktig bidrag til hvordan vi skal løse utfordringene vi står ovenfor, og gir oss muligheten til å se på mineraler og materialer i sammenheng. Jeg håper og tror at vi får til et godt nasjonalt samarbeid, sier avdelingsdirektør ved NGU, Tom Heldal.

-  Vil skape positive ringvirkninger

- Jeg er helt sikker på at konferansen vil skape positive ringvirkninger, og nye og spennende samarbeid i tiden fremover, forteller avdelingsdirektør Berte Figenschou Amundsen, som har vært prosjektleder for konferansen.

Panelsamtale på konferansens siste dag. Fv., Jostein Mårdalen fra NTNU, Andrew Bloodworth fra BGS, Børge Johannes Wigum fra NTNU og Heidelberg Cememt, Frances Wall fra Univsersity of Exeter, Karen Hanghøj fra EIT RawMaterials og Tom Heldal fra NGU.

I løpet av konferansen ble det fremmet et forslag fra Karen Hanghøj, CEO ved European Institute of Innovation & Technology, om å skrive et såkalt «position paper», hvor forskerne kommer med sine anbefalinger for hva som må til for å sikre bærekraftig ressursbruk i fremtiden.

- Vi skal følge dette opp, og involvere deltakerne på konferansen i et slikt arbeid, sier Tom Heldal.

Konferansen ble sponset av Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Elkem.