26. august 2015

En kulturhistorisk reise i stein

«Nidarosdomens grunnfjell» er historien om steinen og steinbrytinga, fra gamle Egypt til Nidarosdomen.
Per Storemyr kjenner nesten hver en stein i Nidarosdomen. Nå kommer boken hans «Nidarosdomens grunnfjell». Det er en historie som vandrer fra steinbryterne i Det gamle Egypt til Europas nordligste katedral - i Trondheim.

- Det går absolutt en linje, om ikke helt ubrutt, fra gamle Egypt via Forum Romanum og engelske katedraler og fram til middelalderens kirkebyggere i Trondheim, sier Storemyr.

Han er geoarkeologen som har gått gjennom stein på stein i Nidarosdomen. Først i sin doktoravhandling om forvitring på domen, deretter gjennom flere år med planlegging og restaurering av nasjonalkatedralen i Trondheim. Og senere gjennom uvanlige perspektiver på domen, fra årevis med arbeid i urgamle egyptiske og europeiske steinbrudd.

Nå presenteres kunnskapen mellom to permer i hans nye bok.

Forfatteren Per Storemyr har i mange år studert steinmaterialet i Nidarosdomen.
Forfatteren Per Storemyr har i mange år studert steinmaterialet
i Nidarosdomen.

Leste byggeledernes dagbok

- For 25 år siden leste jeg gjennom dagbøkene til de som ledet gjenoppbyggingen av Nidarosdomen fra 1869 og utover. Det ga inspirasjon! Til sammen er det 10 000 håndskrevne sider med fantastiske historier om stein, steinhogging og steinbrudd, forteller Storemyr.

110 norske steinbrudd ble testet, 70 kom i bruk på domen. I boka forteller Storemyr om alle sammen. Og ikke minst om hvordan steinen har blitt foredlet; om alt fra steinkvalitet til hvordan steinen ble tatt ut fra berget - og ikke minst hvem som tok ut steinen.

Leter etter nye brudd

Jakten på god kleberstein går som en rød tråd gjennom bokas kapittel om restaureringen av Nidarosdomen. Boka gis ut i et samarbeid mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR), to organisasjoner som i flere tiår har samarbeidet i jakten på nye og gode klebersteinsbrudd i Norge.

- Det handler om å finne forekomster med passende mineralinnhold og struktur. Klebersteinen må ikke være for hard, da blir den vanskelig å jobbe med for steinhuggeren. Samtidig må den ikke være så mjuk at det går på bekostning av holdbarheten, sier NGU-geolog Gurli Meyer.

- Nidaros domkirke er den eneste katedralen i Europa som er bygget med klebersten, og vi har derfor lite å hente av erfaring og kompetanse fra de andre katedralene med hensyn til steinens forvitringsproblematikk og fysiske egenskaper. Det Per klarer å se og tolke  ut  fra sporene han finner i selve byggverket og i steinbruddene er av uvurderlig betydning  for oss i vårt arbeid med å restaurere og vedlikeholde katedralen, sier avdelingsdirektør Marie Louise Anker i NDR. 

Mer enn kleberstein

Forfatter Per Storemyr understreker imidlertid at Nidarosdomen er mer enn bare kleberstein.

- I boka viser jeg flere eksempler på at marmor fra Sparbu og Fosen og sandstein fra Hovin i Gauldalen har blitt benyttet i domen, etter modell fra engelske middelalderkatedraler, forteller han.

- Men boka har også skjeve blikk på indiske klebersteinstempler fra middelalderen. Vi tenker ofte at Norge er kleberlandet fremfor alle andre. Men i India finnes faktisk en langt mer spektakulær kleberarkitektur enn her oppe i nord.

Presenteres på Olavsfestdagene

«Nidarosdomens grunnfjell» presenteres under Olavsfestdagene i Trondheim, med et foredrag av forfatteren selv i Erkebispegården. Ikke om kleberstein - men om marmor. For domen er, i parentes, faktisk den viktigste marmorkatedralen nord for Alpene.

- Hvem er målgruppa for boka di?

- Den interesserte allmennhet, tenker jeg. Jeg er vitenskapsmann, og det bærer jo boka preg av. Men den er folkelig anlagt, med mange gode historier. Og i tillegg til et riss av vestens steinhistorie gjennom mer enn 5000 år, så er det lokale steinforekomster som er beskrevet her. Jeg tror mange vil finne informasjon om sitt eget hjemsted eller nabolag, sier Per Storemyr.

Boka kan kjøpes på nettsiden til Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider  og på NGUs nettsider. Den vil også bli å få kjøpt hos utvalgte bokhandlere - og Nidarosdomen Publikumssenter. Eller man kan kontakte forfatteren direkte: www.per-storemyr.net.