16. desember 2008

Dybde ned til fjell

Jeg lurer på hvor langt det er ned til fjell der jeg bor. Grunnen er at jeg skal bore etter vann for mulig uttak av energi.

I NGUs nasjonale grunnvannsdatabase GRANADA (http://www.ngu.no/kart/granada/), er det registrert ca 40 000 borebrønner for uttak av energi og grunnvann. Ved å klikke på et av brønnpunktene vil det komme opp et faktaark som gir opplysninger om bl.a. dyp til fjell.

Det er ikke sikkert det er boret akkurat der du bor, man må finne de brønnene som ligger nærmest, slik at man i hvert fall kan få en pekepinn på hvor langt det er ned til fjell.