13. mars 2020

De aller fleste på NGU har nå hjemmekontor


NGUs hovedkontor i Trondheim er nå stengt. Foto: Kjartan Henriksen/NGU.
Flesteparten av NGUs rundt 200 ansatte har hatt hjemmekontor fra i går,12 mars. Unntakene er de som må være tilgjengelig for atomberedskap, skredberedskap i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og noen fra IT-drift. Dette er i tråd med anbefalinger fra offentlige myndigheter for å begrense koronasmitte.

Flesteparten av NGUs 200 ansatte har hatt hjemmekontor fra 12.mars.

NGU har også avlyst flere fysiske møter og konferansen Young Trondhjemites 2020 som skulle holdes på NGU, av samme årsak.

NGU-ansatte er fremdeles tilgjengelig på mail, telefon og digitale møter via Teams hvis du trenger å kontakte oss.

Vi kommer med flere oppdateringer etter hvert og anbefaler alle å følge rådene fra Helse- ogomsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet (FHI).