14. oktober 2013

Budsjettspenning for NGU i høst

NGUs aktivitet skal videreføres på samme nivå som i år, viser den rødgrønne regjeringens forslag til neste års statsbudsjett, som ble lagt fram mandag 14. oktober.

Trond GiskeBUDSJETT: Næringsminister Trond Giske har lagt fram de rødgrønnes siste næringsbudsjett i denne omgang. Bildet er tatt på NGU ved en tidligere anledning.     

Spenningen er knyttet til det nye Stortingets budsjettbehandling i høst.

NGU skal videreføre satsingen på programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN), fastslår regjeringen, som bevilger 25 millioner kroner til programmet neste år. I tillegg legger Stoltenberg-regjeringen opp til at den overordnede kartleggingen av mineralressursene i Sør-Norge, gjennom MINS-programmet, blir tilgodesett med 10 millioner kroner.

Midlene som er øremerket Sør-Norge, og skal i hovedsak gå til geofysiske fly- og helikoptermålinger.

Direktoratet styrket

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) blir styrket med fire millioner kroner i forslaget til neste års statsbudsjett. Målet er å øke bemanningen for å følge opp mineralloven. Samtidig blir det foreslått en bevilgning på 35 millioner kroner for å planlegge og å gjennomføre omfattende miljøtiltak i de gamle, forurensende gruveområdene på Løkken Verk i Sør-Trøndelag.

- Spenningen i år er knyttet til hvordan den nye Høyre-Frp-regjeringen og det nye Stortinget vil forsøke å sette sitt stempel på statsbudsjettet, sier administrerende direktør Morten Smelror ved NGU. – Forslaget ser greit ut for oss på NGU, men vi vet ikke hvordan det endelige budsjettet blir seende ut før vi nærmer oss jul, sier han.

Mareano fortsetter

I forslaget framgår det at NGUs totale ramme for 2014 ligger på 260,2 millioner kroner. Driftsutgiftene utgjør 186,2 millioner, mens oppdragsinntekter og tilskudd til samfinansieringsprosjekter er stipulert til 74 millioner kroner.

Av driftsutgiftene er 27,1 millioner kroner avsatt til Mareano, et program for kartlegging og studier av havbunnen i et tverrfaglig samarbeid mellom NGU, Kartverket og Havforskningsinstituttet. Arbeidet pågår i norske kyst- og havområder fra Lofoten til grensen mot Russland.

Statsbudsjettet legger også opp til NGUs skredfarekartlegging fortsetter som før på oppdrag fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).