15. januar 2008

Bruk av grus i oppkjørsel

Hva slags materiale er det mest hensiktsmessig å bruke i en oppkjørsel?

Pukk betegner bergarter i fast fjell som har blitt sprengt ut og knust av maskiner til ulike størrelser. Naturgrus, derimot, er knust og transportert av isbreer og elver over lang tid. Vanntransporten og lang tids polering gjør at naturgrus ofte er godt rundet. Pukk er derimot ofte skarpkantet, og derfor litt eklere å gå på, spesielt hvis du vil gå barføtt. De skarpe kantene gjør imidlertid at pukken også gir litt bedre feste, og derfor er det mer vanlig å bruke pukk enn naturgrus i oppkjørsler. Begge deler er imidlertid mulig å bruke.