2. mai 2019

Brønnreg, nå også for iPhone


NGUs digitale rapporteringsløsning for brønnboringer er nå tilgjengelig også som mobilapp for iPhone.
Brønnborere kan nå registrere brønner med egen app til iPhone
Marianne Engdal.

Brønnreg er NGUs nye digitale registreringsløsning for brønnboringer, som siden lanseringen i fjor har vært tilgjengelig for Android og nett. Nå er også Brønnreg tilgjengelig i form av en app til iOS, for rask og enkel registrering av brønner for iPhone.

- Mange borefirma er når godt i gang med Brønnreg, og vi mottar stadig flere brønnregistreringer digitalt. Med Brønnreg på iPhone ser vi frem til at enda flere borefirma kommer i gang, forteller Marianne Engdal, prosjektleder for Brønndatabasen.

For å laste ned Brønnreg til din iPhone, åpner du App Store og søker etter "Brønnreg". 

Besøk grunnvann.no for å komme i gang med digital brønnregistrering.

- Mye enklere med digital brønnregistrering

NGU har så langt fått gode tilbakemeldinger fra borefirma som har tatt i bruk Brønnreg.

- Borefirmaene forteller at brønnregistreringen både går mye raskere og er helt klart enklere med Brønnreg, sammenlignet med å sende et papirskjema i posten. Alle borefirma som ennå  ikke har tatt i bruk Brønnreg oppfordres til å ta kontakt for opplæring og for å komme i gang, sier Engdal.

Relaterte prosjekter

Undergrunnsprogrammet
Undergrunnsprogrammet skal øke tilgangen til, og forbedre kvaliteten på informasjon om undergrunnen. Programmet bidrar til at både NGU og samfunnet kan redusere kostnader ved å nyttegjøre seg av mer geologisk informasjon.