13. februar 2008

Betong med lysit

Betong som skal være hvit er ofte blandet med noe som heter lysit. Hvilken bergart er dette?

Lysit / Lysitt / Lycit er egentlig ikke en bergart, men et merkenavn på et produkt som drives på bergarten anortositt. Anortositt kan i enkelte soner ha helt hvit farge, og produktet blandes derfor i betong og keramikk.

Det blir drevet uttak av denne bergarten i kommunene Eigersund (Rogaland) og Aurland (Sogn og Fjordene). Følgende forekomster er registrert i NGUs Pukkdatabase (nettadresse: http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/Grus--og-pukkdatabasen---faktasok/):

  • Hellvik
  • Hegrestad
  • Gudvangen stein - Jordalsnuten