18. mars 2010

Bergindustrien i vekst

Norsk bergindustri omsatte i fjor for 8,2 milliarder kroner. Det er en verdiøkning på cirka 10 prosent i forhold til 2003, viser nye tall fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).
De viktigste mineralske råstoffene produsert på land i Norge. Klikk på bildet for større versjon.
Sand, grus, pukk, kalkstein, naturstein og kull er blitt selve ryggraden bergindustrien, som sysselsetter hele 5.200 ansatte her i landet. Det siste året har bransjen også opplevd en svak vekst i eksporten, som nå har kommet opp i hele fem milliarder kroner.

Rogaland størst
- Kalksteinprodukter, steinkull, larvikitt, olivin og pukk er de viktigste produktene, forteller forsker og lagleder Peer-Richard Neeb ved NGU.

Rogaland er vårt største bergverksfylke målt i antall ansatte. Møre og Romsdal, Nordland og Vestfold følger hakk i hel. Til sammen har disse tre fylkene cirka 2.100 medarbeidere i tradisjonsrik bergverksindustri.

Alle data om mineralindustrien i 2004 er presentert i form av en rekke kart og diagrammer innsamlet i samarbeid med 100 mineralbedrifter her i landet.

Stor betydning
- Statistikken blir til etter henvendelse til produsentene. Det er først og fremst verdi levert fra produsent og tonnasje på mineralene vi henter informasjon om. I tillegg er det viktig å få med en oversikt over antall ansatte pr. produksjonssted, forteller Neeb.

Hensikten med oversikten er å dokumentere overfor Nærings- og handelsdepartementet og andre myndigheter næringens betydning i samfunnet. I tillegg gir statistikken hjelp til fylker, kommuner og industrien med å gjennomføre en god arealplanlegging for framtidig bruk av våre mineralressurser.

Grus og pukk størst
- Både i volum og kroner er grus- og pukkindustrien den dominerende innenfor bergindustrien i Norge. Siste år ble det omsatt byggeråstoffer for 2,6 milliarder kroner, kalkstein for 1,9, kull for en milliard og blokkstein for 0.8 milliarder kroner.

Til sammenligning er førstehåndsverdien fra skogbruket omtrent tre milliarder kroner. Hver forbruker i Norge bruker hvert år cirka ni tonn grus og pukk, med andre ord et helt lastebillass.

Peer-Richard Neeb påpeker at bergindustrien er en viktig distriktsnæring, spesielt i Møre og Romsdal, Rogaland, Nordland og Vestfold.

Kull øker mest
Samtidig har det de siste ti årene vært en markant strukturendring i næringen. Produksjonen av industrimineraler har økt kraftig, mens kull fra Svalbard har hatt størst økning.

Fra neste år planlegger NGU og Bergvesenet å samarbeide om en felles statistikk for bergindustrien. Det er næringsminister Børge Brende som har bedt om et forenklet rapporteringssystem sammen med næringen.

Les mer:
Mineralressurser i Norge. Bergindustrien 2004

Kontaktperson ved NGU:
Peer-Richard Neeb,
tlf: 73 90 41 62