26. august 2009

Avslører jordforurensning i Dublin

Norske forskere skal kartlegge jordforurensningen i Dublin. Målet er å avsløre om tjærestoffer og tungmetaller som bly kan utgjøre en risiko for folks helse. Den irske hovedstaden mangler kompetanse til å avdekke byens skjulte miljøgifter.

DublinBYJORD: Norske forskere skal ta nærmere 1000 jordprøver i den irske hovedstaden i høst.

City HallVELKOMMEN: Dublins bystyre, som samles her i City Hall, har sagt ja til at NGU foretar kartleggingen.- Vi er svært stolte over å bli spurt, sier seniorforsker og lagleder Rolf Tore Ottesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Det er hans team av åtte geokjemikere som i slutten av september reiser til den irske hovedstaden for å ta nærmere 1000 jordprøver.

10 byer i Europa

Arbeidet er et ledd i kartleggingen av 10 europeiske storbyer i regi av sammenslutningen av de ByjordFORURENSNING: Dersom giftinnholdet er høyt nok, må en halv meter av jorda skiftes ut.geologiske undersøkelsene i Europa, EuroGeoSurveys. Bygeokjemiprosjektet ledes fra NGU. Én NGU-medarbeider skal delta i alle undersøkelsene for å sikre at prøvetakingen og analysearbeidet blir gjort på samme måte fra by til by.

- Men i Irland er det mangel på forskere ved den irske geologiske undersøkelsen til å gjøre jobben. Derfor ble vi spurt om å ta hele kartleggingen. Vi rykker inn med åtte medarbeidere og skal forsøke å få jobben gjort på 14 dager, sier Rolf Tore Ottesen og hans kollega Malin Andersson.

Erfaring fra Norge

Norge har lang erfaring fra denne type arbeid. Sju norske byer er de siste 15 årene blitt kartlagt av NGU med samme metodikk, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Statens forurensningstilsyn og kommunene selv.

- Det er svært viktig at kommunene selv er delaktig og godt informert om prosjektet. I Dublin har både helsemyndighetene og kommunen godkjent prosjektet, opplyser Ottesen og Andersson.

Må skifte ut jord

Kartleggingen vil etter alt å dømme avsløre at det er mye bly og tjæreforbindelser i jorda. Nærmere 1000 prøver av metaller, PCB og PAH-forbindelser skal tas på inntil 10 cm dybde i parker, bed, hager og grøntområder over hele byen. Dersom giftinnholdet overstiger anbefalte kvalitetskriterier for jord med følsom arealbruk, som på lekeplasser og i barnehager, må den øverste halve meteren med jord skiftes ut med dokumentert ren jord.

- Etter hvert er målet at byene lager aktsomhetskart slik at myndighetene til enhver tid vet hvor den forurensede jorda kommer fra og hvor den blir fraktet. Et sånt system er allerede innført i en del norske byer, blant annet i Trondheim, sier Rolf Tore Ottesen. 

Fakta:

  • Undersøkte norske byer: Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Harstad, Porsgrunn og Odda.
  • Europeiske byer som skal kartlegges: Dublin, Praha, Beograd, Athen, Lisboa, Paris, Frankfurt an der Oder pluss en by i henholdsvis Sverige, Finland og Kroatia.