8. februar 2010

Avdekker når Afrika og Amerika skilte lag

Geologer har tatt nye prøver som kan gjøre det lettere å plassere Afrika på kartet i tiden før åpningen av Sør-Atlanteren for 130 millioner år siden. Steinprøvene er tatt i vulkanske bergarter i Namibia i det som den gang var Etendeka vulkanprovins.

NamibiaFELTARBEID: Norske og sør-afrikanske forskere i arbeid i Namibia. De forsøker å fravriste berggrunnen gamle hemmeligheter. Foto: Carmen Gaina

NamibiaBORING: NGUs Morgan Ganerød samlet mange gode prøver etter å ha boret seg inn i berggrunnen i Namibia.- Dette vulkanområdet hadde utbrudd et par millioner år før åpningen av Sør-Atlanteren fant sted. Dermed kan prøvene bidra til å posisjonere det afrikanske kontinentet enda bedre, sier leder Carmen Gaina ved laget for geodynamikk ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). 

- Samtidig kan vi avsløre mer av Etendekas hemmeligheter: Vulkanprovinsen er trolig resultat av en mantelsøyle som kom fra dypet av jorden og slo sprekker i den gamle jordskorpen som holdt Afrika og Sør-Amerika sammen, påpeker Gaina.

Prøvetaking i zoo

Feltarbeidet i Namibia er gjort av norske og sør-afrikanske forskere som en del av prosjektet The African Plate (TAP), hvor målet er å forbedre kunnskapen om jordskorpeplatenes bevegelser gjennom geologisk tid.

- Det var en flott opplevelse, som å reise i en dyrehage, forteller NGU-forsker Morgan Ganerød om det ukelange feltarbeidet i hjertet av Namibia.

- Med temperaturer over 42 varmegrader og sikksakk-kjøring mellom elefanter, giraffer og sebraer, fikk vi samlet meget gode prøver for såkalte paleomagnetiske analyser, sier han.

Paleomagnetisme er magnetisme som er blitt bevart i mineraler og bergarter fra de ble dannet. Den reflekterer retningen av Jordens magnetfelt på den tiden, og hjelper dermed til med å forklare forskerne hvor området befant seg da bergartene størknet.

Store vulkanområder

Selve Etendeka danner den østre delen av den enorme vulkanprovinsen Paraná-Etendeka, som omfatter både Namibia, Brasil, Uruguay og Argentina. Dette er en av mange store vulkanske områder på jorden. De vulkanske bergartene som utgjør Paraná-Etendeka-provinsen ble dannet for cirka 132 millioner år siden, da Sør-Amerika og Afrika hang sammen og var ett kontinent.

- De store vulkanske provinsene er etter alt å dømme dannet av mantelsøyler som har sitt opphav 2800 km nede i jorden, ved grensen mellom mantelen og kjernen. Slike søyler frakter varm, flytende magma til overflaten, og er ofte knyttet til store hendelser som rifting og plateseparasjon, opplyser Morgan Ganerød.

Han viser til at plateseparasjonen mellom Sør-Amerika og Afrika skjedde ved rifting over mantelsøylen Tristan da Cunha for cirka 130 millioner år siden. Tristan da Cunha ses nå som en varmeflekk i Sør-Atlanteren.

Utryddelse av arter

Store vulkanske provinser kan også direkte lenkes til klimakriser og masseutryddelse av arter. De har hatt direkte innvirkning på livets utvikling:

En debatt handler om at utryddelsen av dinosaurene og 75 prosent av de andre artene på jorda for 65 millioner år siden, kan henge sammen med enorme utbrudd i det som kalles Deccan vulkanprovins i India. Inntil nå har de fleste forskerne ment at utryddelsen på den geologiske tidsgrensen mellom kritt og tertiær, må knyttes til et gigantisk meteornedslag i Mexicogulfen. Ennå vet vi ikke hva som er riktig, sier Morgan Ganerød.

Prosjektet The African Plate (TAP) er finansiert av Statoil og NGU fram til sommeren i 2011. Eksterne partnere er Witwatersrand-universitetet, Universitet i Oslo, Universitetet i Trieste, Naturhistorisk Museum i London og GFZ, det tyske geoforskningssenteret i Potsdam.

Deltakere i felt

På feltarbeidet i Namibia deltok Trond Torsvik, Carmen Gaina, Cinthia Labails og Morgan Ganerød, alle fra NGU. Torsvik er også tilsluttet Geologiske prosessers fysikk ved Universitetet i Oslo. Herfra deltok også Stephanie Werner og Sergey Medvedev.

Fra Wits-universitetet i Johannesburg deltok Lew Ashwal, Sue Webb og Trishya Owen-Smith. Sistnevnte kommer for øvrig til NGU på vårparten for å arbeide et par uker ved paleomagnetisk laboratorium.

NamibiaFORSKERE PÅ TUR: Alle forskerne samlet til gruppebilde under feltarbeidet i Namibia.