18. mars 2010

Analyser av asfalt og svevestøv

NGU ønsker å finne årsaken til at Trondheim har langt mer svevestøv i lufta om vinteren, enn norske byer for øvrig. Detaljerte undersøkelser av asfaltprøver og partiklene i svevestøvet kan gi svaret.
Eyolf Erichsen (t.v) og Tore Volden, begge fra NGU, tar prøver av asfalten på E6 ved Trondheim sentrum.

Svevestøvet i storbyene ble satt på dagsorden på midten av 1990-tallet. Siden den gang er luftkvaliteten forbedret bl.a. fordi de fleste bilister velger å kjøre med piggfrie vinterdekk. I Trondheim har man observert vesentlig mer svevestøv i gaterommet enn i andre byer med tilsvarende trafikk. Denne forskjellen har holdt seg selv om flertallet av bilene kjører piggfritt. Dette har ført til at man nå retter søkelyset mot egenskapene til de stein- og fillermaterialene som benyttes i asfalten.

NGU har nå samlet inn asfaltprøver som skal analyseres i detalj, helt ned til de enkelte mineraler.
I tillegg skal det gjøres mineralanalyser av svevestøvet. Man håper på denne måten å få fastslått de fysiske og kjemiske årsaker til svevestøvproblemet. Undersøkelsene i Trondheim tar i første omgang sikte på om tilgjengelige analysemetoder er i stand til å frembringe svar. Hvis dette er vellykket er det aktuelt å samle inn prøver fra flere byer, for å gjøre sammenliknende undersøkelser.

Forprosjektet i Trondheim gjennomføres i samarbeid med Trondheim kommune og Statens vegvesen.

Les artikkel i Adresseavisen

Kontaktperson ved NGU:
Eyolf Erichsen, tlf. 73 90 41 63