1. desember 2016

185 berggrunnskart gjort nedlastbare på nett


NGU-geolog Bjørn Ivar Rindstad har ledet arbeidet med å gjøre geologiske kart mer tilgjengelig på nett.
NGU gjør 185 berggrunnskart i målestokk 1:50 000 tilgjengelig på nett som pdf-produkter. Dette vil gi nye muligheter til de som benytter geologiske kart.

- Både amatørgeologer, næringsliv og lokale myndigheter vil dra nytte av at det nå ligger flere berggrunnskart ute, sier NGU-geolog Bjørn Ivar Rindstad, som har vært ansvarlig for arbeidet med å legge kartene ut på NGUs nettside.

Fordobling

De 185 kartene stammer fra NGUs berggrunnskartlegging fra tidlig på 70-tallet til i dag. De eldste kartene er håndfarget, scannet og justert inn i digitalt format. Kartene utgjør nesten en fordobling av kartbasen på NGUs nettsider. Nå er det til sammen ca. 390 berggrunnskart i målestokk 1:50 000 som ligger ute, det betyr at 56 % av Norges berggrunn er dekket.

-  I tillegg har vi  46 berggrunnskart i  målestokk 1:250 000 som  dekker landet vårt. Her er det fremdeles kart som ikke er lagt ut på nett, dét vil bli en naturlig neste fase i arbeidet med å digitalisere vårt geologiske kartmateriale, sier Rindstad.

Omfattende

Berggrunnskartene på NGUs nettsider kan nås gjennom «Kartinnsyn» eller via litteraturdatabasen. På åpningssiden i kartbasen ligger de forskjellige kartbladene fordelt over et norgeskart, ved å klikke på det aktuelle kartbladet vil det komme opp på skjermen. Herfra kan kartet studeres på PC-en og brukerne kan klikke i kartet for å få mer informasjon om den enkelte bergart. Det er også mulig å skrive ut en PDF-versjon.

- Mange ønsker å ha det geologiske kartet med i hånda når de går ut i terrenget. Det gir vi en enkel mulighet til nå, sier Rindstad. Han understreker også at det nå også er mulig å hente frem kartene på mobiltelefon og nettbrett, og ha dem for hånden på digitalt vis.

Slik ser kartdatabasen for berggrunn i målestokk 1:50 000 ut på www.ngu.no. De små firkantene over kartbildet, illustrerer kartbladene. ved å klikke på dem får man tilgang til det aktuelle kartet.
Slik ser kartdatabasen for berggrunn i målestokk 1:50 000 ut på www.ngu.no. De små firkantene over kartbildet, illustrerer kartbladene. ved å klikke på dem får man tilgang til det aktuelle kartet.
Et eksempel på et geologisk kart i PDF-versjon. Dette er over Bergen. Hvis kartet hentes opp i databasen, vil et klikk på den enkelte farge gi informasjon om bergarten.
Et eksempel på et geologisk kart i PDF-versjon. Dette er over Bergen. Hvis kartet hentes opp i databasen, vil et klikk på den enkelte farge gi informasjon om bergarten.