Steinparker

Image
To personer står i et kvernsteinsbrudd i Skarvan og Roltdalen.
I Skarvan og Roltdalen nasjonalpark kan man studere kvernsteinsbrudd. Foto: Gudmund Løvø, NGU.

Stein har blitt brutt ut av fjellet langs nesten hele menneskets historie. Stein har blitt brukt i økser og piler i steinalderen, og kokekar, kvernstein og bygninger i senere perioder. Det finnes et stort antall slike gamle steinbrudd rundt om i Norge, som nå er gjort om til steinparker og steinsentre.

Hva er en steinpark?

Steinparker er utendørs utstillinger av bergarter. Her kan man oppleve geologi og steinblokker av lokal eller internasjonal opprinnelse.

Steinblokkene er rått tilhugd, skulpturert eller polert, og satt i sammenheng med landskapet rundt.

Hvilke steinparker kan du besøke?

Norsk Kvernsteinsenter i Hyllestad kan vise til unike kvernsteinsbrudd fra vikingtid og middelalder.

Også i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark i Trøndelag, Vågå i Oppland, og Saltdal turistsenter i Nordland, finnes det kvernsteinsbrudd som er lett å besøke.

Kleberstein ble benyttet til gryter, spinnehjul, garnsøkker og en rekke andre formål. Ett av disse finnes ved Piggåsen i Viken fylkeskommune.

Andre steinparker:

Hvilke steinparker er vernet?

I Norge er en rekke gamle steinbrudd registrert, noen av disse er fra før reformasjonen i Norge og er automatisk vernet.

Mange av de som er vernet finnes i Riksantikvarens kulturminnesøk.