Geofysiske datasett fra MINN-prosjektet


2012-Andoya
2014-Dividalen
2015-Ballangen
2015-Compilation-Troms-Nordland/
Alta-Kvaenangen
Altevann
AuHiTjHa
Austvaagoya
Evenes
Finnmark
Finnmark2
Finnmark_NordTroms
Finnsnes
Gratangen-Sorreisa
Hattfjelldal
Helgeland
Holandsfjord
Kaafjord
Karasjok
Kvaefjord
Langoya
Mauken3
Nordreisa
Oeksfjord
Rana
Repparfjord
Rombaken
Senja
Stjernoya
Vannoy