Organisasjon og økonomi

Arve Tegnanders bilde

Arve Tegnander

Seksjonsleder
Telefon:

Seksjon for organisasjon og økonomi har ansvaret for administrative funksjoner som innkjøp, økonomi,  prosjektstyring og HR. Seksjonen har videre en sentral rolle i utredningsarbeid, porteføljestyring, internkontroll, økonomi- og virksomhetsplanlegging, samt dialog med og rapportering til vårt departement. Seksjonen har et særskilt fokus på digitalisering og effektivisering av økonomiske og administrative arbeidsprosesser.

Seksjonen sørger for utredningsarbeid, saksbehandling for ledelsen, økonomi og virksomhetsplanlegging/-rapportering eksternt og internt, dialog med overordnet departement. Dette kommer i tillegg til administrative tjenester og utviklingsarbeid/-prosjekter innenfor administrative støttefunksjoner.

Vi arbeider også med NGUs menneskelige ressurser. Her avstemmer vi krav og forventninger til arbeidsplassen. Rekruttering, utvikling og det å beholde kvalifiserte medarbeidere er sentralt for seksjonens aktivitet.

Anita Slettens bilde

Anita Sletten

Førstekonsulent
Telefon: 73904137
Arve Tegnanders bilde

Arve Tegnander

Seksjonsleder
Telefon:
Bente Halvorsens bilde

Bente Halvorsen

Seniorrådgiver HR
Telefon: 73904177
Florentina Misimis bilde

Florentina Misimi

Rådgiver
Telefon: 45846035
Geir Bjelvågs bilde

Geir Bjelvåg

Seniorrådgiver
Telefon: 73904166
Hild Sissel S. Thorsness bilde

Hild Sissel S. Thorsnes

Rådgiver
Telefon: 73904138
Ingunn Kringstads bilde

Ingunn Kringstad

Rådgiver HR
Telefon: 73904170
Johannes de Beers bilde

Johannes de Beer

Spesialrådgiver
Telefon: 73904303
Mikal Danielsens bilde

Mikal Danielsen

Avdelingsingeniør
Telefon:
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Ola A. Vikhammer

Seniorrådgiver
Telefon: 73904131
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Trine Fuglem Wennberg

Seniorrådgiver
Telefon: 73904167
Vibeke Hovdals bilde

Vibeke Hovdal

Rådgiver HR
Telefon: 73904168