Organisasjon og økonomi

Arve Tegnanders bilde

Arve Tegnander

Seksjonsleder
Telefon:

Seksjon for organisasjon og økonomi har ansvaret for virksomhets-, økonomi- og prosjektstyringen ved NGU, og alle administrative tjenester. 
I dette ligger økonomi, regnskap, lønn og reise, innkjøp og kontrakter, drift, eiendom og prosjektstøtte.

Organisasjon og økonomi sørger for utredningsarbeid, saksbehandling for ledelsen, økonomi og virksomhetsplanlegging/-rapportering eksternt og internt, dialog med overordnet departement. Dette i tillegg til administrative tjenester og utviklingsarbeid/-prosjekter innenfor administrative støttefunksjoner.

Seksjonen arbeider også med NGUs menneskelige ressurser. Her avstemmes krav og forventninger til arbeidsplassen. Rekruttering, utvikling og det å beholde kvalifiserte medarbeidere er sentralt for aktiviteten.

Anita Slettens bilde

Anita Sletten

Førstekonsulent
Telefon: 73904137
Arve Tegnanders bilde

Arve Tegnander

Seksjonsleder
Telefon:
Bente Halvorsens bilde

Bente Halvorsen

Seniorrådgiver HR
Telefon: 73904177
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Cyprien Habimana

Seniorrådgiver
Telefon: 73904210
Florentina Misimis bilde

Florentina Misimi

Rådgiver
Telefon: 45846035
Geir Bjelvågs bilde

Geir Bjelvåg

Seniorrådgiver
Telefon: 73904166
Hild Sissel S. Thorsness bilde

Hild Sissel S. Thorsnes

Rådgiver
Telefon: 73904138
Ingunn Kringstads bilde

Ingunn Kringstad

Rådgiver HR
Telefon: 73904170
Johannes de Beers bilde

Johannes de Beer

Spesialrådgiver
Telefon: 73904303
Mikal Danielsens bilde

Mikal Danielsen

Avdelingsingeniør
Telefon:
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Ola A. Vikhammer

Seniorrådgiver
Telefon: 73904131
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Trine Fuglem Wennberg

Seniorrådgiver
Telefon: 73904167
Vibeke Hovdals bilde

Vibeke Hovdal

Rådgiver HR
Telefon: 73904168