Organisasjon og økonomi

Per Gunnar Ørndahls bilde

Per Gunnar Ørndahl

Lagleder
Telefon: 73904165/41411896

Laget for organisasjon og økonomi har ansvaret for virksomhets-, økonomi- og prosjektstyringen ved NGU, og alle administrative tjenester. 
I dette ligger økonomi, regnskap, lønn og reise, innkjøp og kontrakter, drift og eiendom, prosjektstøtte og arkiv, serviceskranke og et kopi/repro/skanning-senter.

Organisasjon og økonomi sørger for utredningsarbeid, saksbehandling for ledelsen, økonomi og virksomhetsplanlegging/-rapportering eksternt og internt, dialog med overordnet departement. Dette i tillegg til administrative tjenester og utviklingsarbeid/-prosjekter innenfor administrative støttefunksjoner.

Anita Slettens bilde

Anita Sletten

Førstekonsulent
Telefon: 73904137
Anne-Lise Hellesviks bilde

Anne-Lise Hellesvik

Førstekonsulent
Telefon: 73904153
Ann-Kristin Larøds bilde

Ann-Kristin Larød

Seniorsekretær
Telefon: 73904000
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Cyprien Habimana

Seniorrådgiver
Telefon: 73904210
Florentina Misimis bilde

Florentina Misimi

Rådgiver
Telefon: 45846035
Geir Bjelvågs bilde

Geir Bjelvåg

Seniorrådgiver
Telefon: 73904166
Gunn Sandviks bilde

Gunn Sandvik

Førstekonsulent
Telefon: 73904148
Hild Sissel S. Thorsness bilde

Hild Sissel S. Thorsnes

Rådgiver
Telefon: 73904138
Jørn Forness bilde

Jørn Fornes

Ingeniør
Telefon: 73904121
Mikal Danielsens bilde

Mikal Danielsen

Avdelingsingeniør
Telefon:
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Ola A. Vikhammer

Seniorrådgiver
Telefon: 73904131
Rolv Magne Dahls bilde

Rolv Magne Dahl

Utredningsleder/Forsker
Telefon: 73904308
Roy Gunnar Hansens bilde

Roy Gunnar Hansen

Avdelingsingeniør
Telefon: 73904434
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Trine Fuglem Wennberg

Seniorrådgiver
Telefon: 73904167