Mineralressurser

Kari Aslaksen Aaslys bilde

Kari Aslaksen Aasly

Seksjonsleder
Telefon: (+47) 73904238

Vi arbeider med å påvise og evaluere forekomster av industrimineraler og metaller som kan tenkes å kunne få økonomisk betydning i framtiden. Arbeidet er rettet mot offentlig forvaltning, industri og andre interessenter. Informasjonen lagres i NGUs mineralressursdatabase, som er tilgjengelig via www.ngu.no og www.prospecting.no. I tillegg til disse basisoppgavene gjøres prosjekter i samarbeid med industri og offentlige etater rettet mot spesielle problemstillinger.

Denne brukeren har ikke et profilbilde

Agnes M. Raaness

Forsker
Telefon: 73904317
Eduardo Teixeira Mansurs bilde

Eduardo Teixeira Mansur

Forsker
Telefon: 45862674
Elin Sagvolds bilde

Elin Sagvold

Senioringeniør
Telefon: 48245344
Hanne-Kristin Paulsens bilde

Hanne-Kristin Paulsen

Forsker
Telefon: 73904213
Håvard Gautnebs bilde

Håvard Gautneb

Forsker
Telefon: 73904235
Iain Hendersons bilde

Iain Henderson

Forsker
Telefon: 73904223
Janja Knežević Solbergs bilde

Janja Knežević Solberg

Forsker
Telefon: 73904206
Jan Sverre Sandstads bilde

Jan Sverre Sandstad

Forsker
Telefon: 73904208
Kari Aslaksen Aaslys bilde

Kari Aslaksen Aasly

Seksjonsleder
Telefon: (+47) 73904238
Kerstin Saalmanns bilde

Kerstin Saalmann

Forsker
Telefon: 73904285
Maarten Broekmanss bilde

Maarten Broekmans

Forsker
Telefon: 73904152
Nolwenn Coints bilde

Nolwenn Coint

Forsker
Telefon: (+47) 73904329
Terje Bjerkgårds bilde

Terje Bjerkgård

Forsker
Telefon: 73904204
Tobias Kurzs bilde

Tobias Kurz

Forsker
Telefon: 73904277