Mineralressurser

Kari Aslaksen Aaslys bilde

Kari Aslaksen Aasly

Seksjonsleder
Telefon: (+47) 73904238

Vi arbeider med å påvise og evaluere forekomster av industrimineraler og metaller som kan tenkes å kunne få økonomisk betydning i framtiden. Arbeidet er rettet mot offentlig forvaltning, industri og andre interessenter. Informasjonen lagres i NGUs mineralressursdatabase, som er tilgjengelig via www.ngu.no og www.prospecting.no. I tillegg til disse basisoppgavene gjøres prosjekter i samarbeid med industri og offentlige etater rettet mot spesielle problemstillinger.

Denne brukeren har ikke et profilbilde

Agnes M. Raaness

Forsker
Telefon: 73904317
Elin Sagvolds bilde

Elin Sagvold

Senioringeniør
Telefon: 48245344
Hanne-Kristin Paulsens bilde

Hanne-Kristin Paulsen

Forsker
Telefon: 73904213
Håvard Gautnebs bilde

Håvard Gautneb

Forsker
Telefon: 73904235
Iain Hendersons bilde

Iain Henderson

Forsker
Telefon: 73904223
Jan Egil Wanviks bilde

Jan Egil Wanvik

Forsker
Telefon: 73904227
Janja Knežević Solbergs bilde

Janja Knežević Solberg

Forsker
Telefon: 73904206
Jan Sverre Sandstads bilde

Jan Sverre Sandstad

Forsker
Telefon: 73904208
Kerstin Saalmanns bilde

Kerstin Saalmann

Forsker
Telefon: 73904285
Lars Petter Nilssons bilde

Lars Petter Nilsson

Forsker
Telefon: 73904211
Maarten Broekmanss bilde

Maarten Broekmans

Forsker
Telefon: 73904152
Nolwenn Coints bilde

Nolwenn Coint

Forsker
Telefon: (+47) 73904329
Rolf Christian Lynums bilde

Rolf Christian Lynum

Overingeniør
Telefon: 73904212
Terje Bjerkgårds bilde

Terje Bjerkgård

Forsker
Telefon: 73904204
Trond Slagstads bilde

Trond Slagstad

Forsker
Telefon: 73904229
Yanbo Chengs bilde

Yanbo Cheng

Forsker
Telefon: 73 90 42 17