Maringeologi

Reidulv Bøes bilde

Reidulv Bøe

Seksjonsleder
Telefon: 73904274

Maringeologi skal gjennom kartlegging og studier i norske kyst- og havområder bidra til den overordnede nasjonale målsetning om et rent og rikt hav, og bidra til å sikre at marine og geologiske ressurser forvaltes på en god og forsvarlig måte. Vi har som målsetting at all geologisk kunnskap om havbunnen skal være tilgjengelig gjennom vår maringeolgiske database. En stor del av arbeidet vårt foregår i samarbeid med forskere og institusjoner nasjonalt og internasjonalt, med finansiering eller delfinansiering fra forskningsråd, industri, EU og andre kilder. Mareano-programmet mottar en øremerket bevilgning til kartlegging av havbunnen i norske havområder.

Prosjekter
Aave Leplands bilde

Aave Lepland

Senioringeniør
Telefon: 73904182
Alexandre Schimels bilde

Alexandre Schimel

Forsker
Telefon: 92206267
Berrit Bredemeiers bilde

Berrit Bredemeier

Overingeniør
Telefon: 73904304
Dag Ottesens bilde

Dag Ottesen

Forsker
Telefon: 73904467
Henning Jensens bilde

Henning Jensen

Forsker
Telefon: 73904305
Jochen Manfred Kniess bilde

Jochen Manfred Knies

Forsker
Telefon: 73904116
John Anders Dahls bilde

John Anders Dahl

Overingeniør
Telefon: 73904155
Kari Grøsfjelds bilde

Kari Grøsfjeld

Forsker
Telefon: 73904102
Kristian Driveness bilde

Kristian Drivenes

Post.doc
Telefon: 40223426
Lasse Bertheussens bilde

Lasse Bertheussen

Maskinsjef/Overingeniør
Telefon:
Liv Plassens bilde

Liv Plassen

Forsker
Telefon: 73904248
Margaret Dolans bilde

Margaret Dolan

Forsker
Telefon: 73904267
Nicole Jeanne Baetens bilde

Nicole Jeanne Baeten

Forsker
Telefon:
Odd Harald Hansen Selboskars bilde

Odd Harald Hansen Selboskar

Senioringeniør
Telefon: 73904226
Reidulv Bøes bilde

Reidulv Bøe

Seksjonsleder
Telefon: 73904274
Rolf Myhrens bilde

Rolf Myhren

Senioringeniør
Telefon: 73904413
Shyam Chands bilde

Shyam Chand

Forsker
Telefon: 73904283
Sigrid Elveness bilde

Sigrid Elvenes

Forsker
Telefon: 73904185
Terje Thorsness bilde

Terje Thorsnes

Forsker
Telefon: 73904275
Valerie Bellecs bilde

Valerie Bellec

Forsker
Telefon: 73904276