Laboratorier

Roelant Van der Lelijs bilde

Roelant Van der Lelij

Seksjonsleder
Telefon: 73904351

Gjennom vår aktivitet, og i samarbeid med andre fagmiljøer ved NGU, støtter vi NGUs hovedaktiviteter innen forvaltning, prospektering og forskning. Vi har kunnskap og ferdigheter for å separere mineraler, lage slip, identifisere mineraler, gjøre kjemiske analyser av uorganiske stoffer, kornfordelingsanalyser, mikroskopering, XRI- og XRF-skanning av kjerner, mekaniske tester, datering, bestemme petrofysiske parametre m.m.. Vi har en moderne og velholdt instrumentpark, og kvalitetssystemet vårt følger kravene i ISO/IEC 17025. Siden 1994 har deler av laboratorievirksomheten vært akkreditert av Norsk Akkreditering, med registreringsnummer Test020.

Ana Banicas bilde

Ana Banica

Forsker
Telefon: 73904366
Ann Elisabeth Karlsens bilde

Ann Elisabeth Karlsen

Overingeniør
Telefon: 73904374
Anne-Lise Hellesviks bilde

Anne-Lise Hellesvik

Førstekonsulent
Telefon: 73904153
Arlinda Ciftjas bilde

Arlinda Ciftja

Senioringeniør
Telefon: 73904341
Benjamin Berges bilde

Benjamin Berge

Avdelingsingeniør
Telefon: 73904323
Clea Elisabeth Fabians bilde

Clea Elisabeth Fabian

Overingeniør
Telefon: 73904325
Frida Riple Forsbergs bilde

Frida Riple Forsberg

Overingeniør
Telefon:
Håvard Grønneviks bilde

Håvard Grønnevik

Overingeniør
Telefon: 90127543
Jasmin Schönenbergers bilde

Jasmin Schönenberger

Forsker
Telefon: 73904368
Magdalena Huyskenss bilde

Magdalena Huyskens

Senioringeniør
Telefon:
Marit Sigrid Halles bilde

Marit Sigrid Halle

Senioringeniør
Telefon: 73904327
Marta Osinskas bilde

Marta Osinska

Overingeniør
Telefon: 92560967
Martin Klugs bilde

Martin Klug

Forsker
Telefon: 73904171
Øyvind Skårs bilde

Øyvind Skår

Forsker
Telefon: 73904333
Raghubansh Strøm Singhs bilde

Raghubansh Strøm Singh

Avdelingsingeniør
Telefon: 48442335
Roelant Van der Lelijs bilde

Roelant Van der Lelij

Seksjonsleder
Telefon: 73904351
Ruikai Xies bilde

Ruikai Xie

Forsker
Telefon: 73904343
Torkil Sørlie Røhrs bilde

Torkil Sørlie Røhr

Forsker
Telefon: 73904306