Laboratorier

Gjennom vår aktivitet, og i samarbeid med andre fagmiljøer ved NGU, støtter vi NGUs hovedaktiviteter innen forvaltning, prospektering og forskning. Vi har kunnskap og ferdigheter for å separere mineraler, lage slip, identifisere mineraler, gjøre kjemiske analyser av uorganiske stoffer, kornfordelingsanalyser, mikroskopering, XRI- og XRF-skanning av kjerner, mekaniske tester, datering, bestemme petrofysiske parametre m.m.. Vi har en moderne og velholdt instrumentpark, og kvalitetssystemet vårt følger kravene i ISO/IEC 17025. Siden 1994 har Laboratorier vært akkreditert av Norsk Akkreditering (TEST 020) for Geologisk prøving (P08) og kjemiske analyse (P12) av rent vann og geologisk materiale.

Ana Banicas bilde

Ana Banica

Forsker
Telefon: 73904366
Ann Elisabeth Karlsens bilde

Ann Elisabeth Karlsen

Overingeniør
Telefon: 73904374
Anne Nordtømmes bilde

Anne Nordtømme

Avdelingsingeniør
Telefon: 73904367
Arlinda Ciftjas bilde

Arlinda Ciftja

Senioringeniør
Telefon: 73904341
Benjamin Berges bilde

Benjamin Berge

Avdelingsingeniør
Telefon: 73904323
Clea Elisabeth Fabians bilde

Clea Elisabeth Fabian

Overingeniør
Telefon: 73904325
Graham Hagen-Peters bilde

Graham Hagen-Peter

Forsker
Telefon: 73904353
Håvard Grønneviks bilde

Håvard Grønnevik

Overingeniør
Telefon: 90127543
Jasmin Schönenbergers bilde

Jasmin Schönenberger

Forsker
Telefon: 73904368
Marit Sigrid Halles bilde

Marit Sigrid Halle

Senioringeniør
Telefon: 73904327
Marta Osinskas bilde

Marta Osinska

Overingeniør
Telefon: 92560967
Martin Klugs bilde

Martin Klug

Forsker
Telefon: 73904171
Øyvind Skårs bilde

Øyvind Skår

Forsker
Telefon: 73904333
Roelant Van der Lelijs bilde

Roelant Van der Lelij

Forsker
Telefon: 73904351
Ruikai Xies bilde

Ruikai Xie

Forsker
Telefon: 73904343
Torkil Sørlie Røhrs bilde

Torkil Sørlie Røhr

Forsker
Telefon: 73904306